Når blir det flere sykehjemsplasser?

Jan Paus ber ordføreren om et bedre svar.

Jan Paus ber ordføreren om et bedre svar. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Jan Paus er ikke fornøyd med ordfører Jon-Ivar Nygårds svar om restaurering av Onsøyheimen og hva dette betyr for antall disponible sykehjemsplasser.

DEL

Leserbrev 

Mitt hovedanliggende med spørsmålet om restaurering av Onsøyheimen var om ordføreren ville gi en orientering om fremdriften i restaureringsarbeidene, om hvor mange sykehjem det gjelder og om når det er lagt inn driftsmidler til nye sykehjemsplasser i kommunen.


Jeg ser av svaret at han nevner plassene ved det nye helsehuset. Det har vel ingen ting med utbygging av sykehjemsplasser å gjøre. Det er jo et resultat av den nye helsereformen som ved siden av det nye Helsehuset også legger beslag på de sykehjemsplassene som det allerede er for få av.


Så nevner han også at det skal utvides med 30 nye plasser på Østsiden. Det hjelper jo ikke med nybygg hvis det ikke settes av penger til drift. Det er ingen som ikke vil at sykehjemmene skal pusses opp. Men det er fremdriften og måten det gjøres på som mange undres over. Det kan se ut som prosessen går langsomt fordi en mangler driftsmidler.


Da det i fjor var store oppslag om forventet underskudd, ble det satt i gang innskrenkninger på sykehjemmene angående bruk av vikarer, flere dagsenter ble nedlagt og mange mistet tilbud.


Så ble det ikke underskudd men overskudd. Jeg har ikke full oversikt, men jeg har et inntrykk av at situasjonen innen eldreomsorgen fortsatt er presset av innskrenkningene.


Jeg tror situasjonen er slik for mange eldre og pleietrengende at det ikke må innskrenkes på tilbudene, men utvides. Det hjelper ikke å sole seg i vedtak om gratis ferge på elven for oppegående og spreke mennesker, så lenge en må innskrenke tilbudet for dem som ikke kan reise gratis med fergen, men trenger hjelpende hender og flere ansatte både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg.
 

Jeg tror det nå før valget vil være viktig at ordføreren svarer klart på følgende spørsmål:


1. Når starter restaureringen av Onsøyheimen, og når forventes den i være ferdig?

2. Hvilke andre hjem skal restaureres før antall sykehjemsplasser kan økes i forhold til dagens situasjon. Så lenge det nye sykehjemmet på Østsiden skal brukes som erstatning for andre institusjoner som pusses opp, blir det ingen nye plasser.