24. juni i år – dagen før politikerne Fredrikstad kommune skulle behandle planer for rivning av det gamle hovedhuset mm på Slevik Batteri – sendte eieren Jacob Stolt-Nielsen brev til Planutvalget.

Stolt-Nielsen presenterte et tilbud: Mot at allmennheten gis adgang til strandsonen foran de historiske vollene ønsker han få tillatelse til å reise to nye hytter – én der hovedhuset nå ligger og én på en fjellrabb mot øst som erstatning for en hytte som i dag ligger nede i den aktuelle strandsonen.

Stolt-Nielsen har følgende argumenter for sine planer. Under avsnittet «Oppsummering av prinsipielle forhold» skriver han at 100-meters grensen ikke kan gjelde: «Disse forhold er innarbeidet i lovgrunnlaget på et langt senere tidspunkt enn da etableringen av bygningen og anleggene skjedde på eiendommer. Lover kan normalt ikke gis tilbakevirkende kraft. Følgelig kan ikke etter vår vurdering formålet LNF og 100-metersbeltet brukes som hjemmel for å avslå tiltak knyttet til eksisterende bygninger og anlegg når det ikke er planlagt en utvidelse av bygningsarealet eller forandring av bruken av bygninger og anlegg.»

Lovverket hjemler imidlertid klinkende klart at ethvert nybygg er å betrakte som et nytt tiltak og dermed faller innunder dagens bestemmelser. Antikvariske myndigheter og også plansjefens innstilling var at bygget har historisk interesse og gikk imot rivning. 28.08 sendte derfor Fylkeskonservator og antikvar klage på Planutvalgets vedtak.

Et annet punkt er søkers ønske om å formalisere den allmenne bruken av friområdet med stupebrett/piknikbord, mm. Hvis det menes området ved Slevik brygge, så ble det overdradd av tidligere eier Christian Strand allerede i 1950. Hva som da menes med at «Vi aksepterer kommunens angivelse av friluftsområdet, trekantområde i eiendommens nordvestre hjørne» er vanskelig å forstå.

Og så til tilbudet. Det blir lovet fri adgang til den relativt store strandsonen med svaberg foran den gamle festningsvollen mot sørøst og sør. Politikere – fra SV og mindre oppsiktsvekkende til Frp – jubler og berømmet hverandre for enigheten etter vedtaket i planmøtet. Slik går det når man ser på kartet og ikke på stedets realiteter. Det er nærmest umulig å legge til med båt – selv uten den daglige, friske solgangsbrisen. Å komme fra landsiden er heller ikke lett med mindre folk går foran stuevinduene til hyttene. Dette er neppe noe publikum ønsker og helt sikkert ikke noe Stolt-Nielsen-familien ville sette pris på.

Politikerne har latt seg overbevise av luftige argumenter – på tvers av alle faglige instanser. Dermed står de i fare for å gjøre seg ansvarlige for å ødelegge et verdifullt kulturminne som har gitt Slevik identitet i over 100 år. Politikerne i Fredrikstad er forført av et sandslott. Er det virkelig slik de ønsker å gjøre strandperler tilgjengelig for allmennheten?

Les også

La historie gå foran pengemakt og bevar hovedhytta på Slevik batteri

Les også

Bevar hovedhuset på Slevik Batteri