NAFs advarsel mot å innføre nye kjøpsavgifter på elbil har fått mye oppmerksomhet. Fra nyttår vil det komme moms på elbiler over 500.000 kroner. Andre fordeler elbilene har hatt som reduserte bomtakster, er under press. Allerede er det innført trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift.

For politikere som ser at avgiftsinntektene fra bilsalget stadig går nedover, kan et fristende neste skritt være å innføre avgift også på kjøp av elbiler (engangsavgift).

Det advarer vi mot.

Grunnen til det og til at vi er tidlig ute med et slikt varsko, er at norske bilkjøpere fortjener en politikk som lønner seg både for klimaet og for lommeboka.

I følge Klimakur 2030 som er statens store klimaplan, når ikke Norge utslippskuttene sine på samferdsel uten elbilstøtten.

Transport står for om lag en tredel av klimautslippene i Norge. Personbiler stod alene for åtte prosent av klimautslippene i Norge i 2020. Når målet er å halvere norske utslipp innen 2030, er det klart at også utslippene fra bilparken må kuttes.

Elbilsalget går så det suser. Nå er 9 av 10 nye biler kjøpt privat elbiler. Med dagens diesel- og bensinpriser er det spesielt lønnsomt å bytte til elbil. Elbilene går stadig lenger, viser NAFs elbiltester.

Ladenettverket blir stadig bedre. Og selv om flere steder trenger bedre lademuligheter, er ikke løsningen å avblåse satsingen.

Derfor vil det være feilslått å øke avgiftene og med det drive opp prisene på de bilene som det selges mest av om dagen. Som samtidig vil bety at alle nye biler blir dyrere. Som igjen vil bety at alle brukte biler blir dyrere. Derfor er NAFs kamp mot høye avgifter på elbiler også et forsvar mot høyere priser på bensin- og dieselbiler.

I tillegg er avgift på det å kjøpe og eie bil forferdelig dårlige avgifter i seg selv.

Trafikkforsikringsavgiften ble innført i 1917 som en «midlertidig skatt på luksus». Engangsavgiften skulle bedre handelsbalansen i det gamle systemet med fast kronekurs og kapitalkontroll. Dette er skatter uten noen god begrunnelse.

Nå som elbilene ikke har engangsavgift, har vi en historisk mulighet til å finne smartere måter å skattlegge bil på. Det må bli slutt på å behandle bilen som et luksusprodukt. Uten de høye kjøpsavgiftene, vil flere kunne kjøpe seg en ny, trafikksikker bil med lave eller ingen klimagassutslipp.

For at flest mulig skal være med på det grønne skiftet, må det lønne seg for folk. Lave avgifter på kjøp av ny bil er derfor en linje NAF vil kjempe for.