Gå til sidens hovedinnhold

Nabo mente han eide Bustgaards hage - tapte i retten

Gamle venner i strid om verdifullt hageareal på Herføl

Artikkelen er over 5 år gammel

Lars Bustgaard har gått seirende ut av sommerens spektakulære konflikt på ferieøya Herføl.

Det er intet mindre enn Bustgaards flotte hageanlegg med steinmur og grønt gress i sjøkanten som striden har stått om.

Nå mener nabo Hogne Myrvold det er han som er rettmessig eier av en del av hageanlegget som Bustgaard har opparbeidet. Myrvold mener at tomtegrensen gjør en knekk, slik at han eier en del av arealet som ser ut til å ligge til Bustgaards eiendom.

– Håpet på noe bedre

Tvisten har nylig vært behandlet i jordskifteretten, som har avsagt dom i favør av Bustgaard. Myrvold på sin side mener at også han har fått noe medhold.

– Men jeg hadde håpet å komme bedre ut. Vi vurderer å anke saken, sier Myrvold til FB.

Gamle dokumenter

Striden gjelder de gamle prakteiendommene «Skjæret» og «Sydstrand» i sjøkanten på Herføl. Problemet er at de gamle grensebeskrivelsene for tomtene er vanskelige å forstå, og at det har vært nødvendig å tolke for jordskifteretten. Grensebeskrivelsene for de to eiendommene er fra 1892 og 1906.

MYE KONFLIKT

  • Herføl er øya ytterst i havgapet som har vært preget av et høyt konfliktnivå.
  • Det har vært strid om sauebeite, overvåkingskameraer, flytebrygger og ferdselserett. Også kaiplassen hvor fergen må legge til, er nylig gjort til stridstema på øya.
  • Herføl har mest hytter, men også noen få fastboende, deriblant Bustgard-familien som driver en stor forretnignsvirksomhet med utgangspunkt på øya.

I saken har det vært lagt frem drøssevis av gamle fotos, noe som dommeren har ment at kan være relevant for å kaste lys over slike saker.

Under rettens befaring på Herføl ble det også gjort noen forsøk med målebånd, og det ble gjort et forsøk på forlik. Det siste var helt forgjeves i striden hvor partene ikke engang er enige om betaling til advokatene.

Kan et gjerdet avgjøre?

Et gjerde mellom tomtene har vært blant Hogne Myrvolds argumenter.

Men retten er enig med Bustgaard i at gjerdet ikke er noe avgjørende bevis, gjerdet kan ha blitt satt opp av andre årsaker enn for å markere tomtegrensen.

– Vi har vitneforklaring på at det har vært behov for gjerdet for å holde beitedyra unna, heter det i jordskifterettens avgjørelse.

Jordskifteretten har også gått nærmere inn på om det fra gammelt av kan ha vært en knekk på grenselinjen mellom eiendommene, noe som ville ha gjort Myrvolds tomt større. Heller ikke her har det blitt noe resultat i favør av Myrvold.

– Retten er av den oppfatning at dersom grensen skulle knekke slik Myrvold anfører, ville dette fremkommet tydeligere i grensebeskrivelsen for Bustgaards eiendom, heter det i avgjørelsen.

Ifølge jordskifteretten er det altså de mer enn 100 år gamle grensebeskrivelsene på Herføl som skal være utgangspunktet.

I konklusjonen heter det at jordskifteretten ikke kan se at Myrvolds nordøstlige grense skal knekke inn i hageanlegget som Bustgaaard har etablert.  

– Helt vilt å anke

– Jeg mener at naboen min ikke har noen grunn til å anke. Enda en runde med denne saken er helt vilt når man ser på hva jordskifteretten har skrevet, sier Lars Bustgaard til FB.

De to naboene har tidligere stått på god fot med hverandre, og Bustgaard beskriver Myrvold som en gammel venn. Begge erkjenner at striden om eiendomsgrensen har tatt på.

Store advokatregninger

Myrvold er dømt til å betale hele advokatregningen på 106.000 kroner som Bustgaard har pådratt seg for å slå tilbake mot angrepet på hageflekken hans. I tillegg må Myrvold dekke sin egen advokatregning.

– Myrvold burde pratet med meg i stedet for å sette i gang alt dette. Det er helt uvirkelig at noen kan gå frem på denne måten, mener Bustgaard.

– Vi får bare håpe at tiden leger alle sår, svarer Myrvold.

Dommer Walther Skjelin skriver at « i denne saken har Bustgaard fått medhold i sin påstand».

Myrvold mener likevel at resultatet i jordskifteretten ikke ble helt svart-hvitt.

– Men det var Bustgaard som kom best ut. Det må vi være enige i. Hvis vi ikke hadde oppnådd noe i det hele tatt, hadde saken vært anket tvert, sier Hogne Myrvold.

  • Les også:

Kommentarer til denne saken