Nå nattestenger Hvalertunnelen i flere uker

Fra mandag 16. november og tre uker fremover skal det utføres et omfattende vedlikeholdsarbeid i Hvalertunnelen. Det betyr mye venting.