Nå mangler bare oppmerkingen før du kan parkere her

Da er alle innfartsparkeringene ferdigstilte, og litt ut i mai er trolig Kråkerøy, Ørebekk og Ålekilen nyoppmerket. Men belegget er ikke hva det var.