Når jeg spør journalister hvorfor de har blitt journalister, er svaret ofte at journalistikk gir muligheter til å treffe spennende mennesker og til å omtale viktige saker. Når jeg stiller det retoriske spørsmålet om at de ikke har blitt journalister for å gjøre verden bedre, blir det vanskeligere å svare, fordi det er vanskelig å definere hvordan man som journalist skal kunne oppfylle denne utfordringen.

Nå er det partienes listekandidater som skal forsøke å svare på hvorfor de er – eller vil bli – politikere, og hvordan de vil gjøre verden til et bedre sted å leve. Gjennom valgkampen som varer frem til valget 9. september, vil vi møte kandidatene i sentrum og på kjøpesentrene der de vil forsøke å overbevise oss om at de og deres parti er det beste alternativet å stemme på. Men hvis politikerne skal vekke interessen for politikk, må de tydeliggjøre hva de står for, og da bør de huske at det ikke er farlig å reise debatten.

Alle vet at et godt intervju skaper større oppmerksomhet enn et forutsigbart leserinnlegg.

På samme måte som studiene foregår mellom forelesningene, foregår den beste valgkampen mellom valgene. Der i det daglige politiske arbeidet kan partiene vise frem bredden i politikken og blant politikere. Går vi ut på gaten og spør folk om de kan nevne navnet på noen politikere, frykter jeg imidlertid vi står igjen med navnet på en håndfull. Spør vi hvilke politiske saker politikerne har jobbet med og hvilke politiske synspunkter de står for, kan vi frykte et enda mer nedslående svar.

Vi har for mange usynlige politikere. Like fullt er vi bekymret over at det er så liten interesse for politikk og demokrati. Det er sikkert flere årsaker til at det er slik, men i hvert fall i valgkampen er det viktig å synliggjøre både partiet og politikerne.

De som har kjempet seg til en plass på partienes valglister, ofte ved å skyve andre til side, har en særlig forpliktelse til å synliggjøre både seg selv og politikken. Derfor er det en forbausende taushet som har preget dem som ble kumulerte på Fredrikstad Høyres nominasjonsmøte etter utrenskningsprosessen der de siste rester etter Kuran-perioden skulle fjernes. Høyres kumulerte kandidater – ordførerkandidatens utvalgte flokk, eller dream-teamet som stortingsrepresentant Ingjerd Schou betegnet dem som – har hittil vært nærmest tause.

Nå vil politikere hevde at jeg tar feil, fordi de er synlige på partienes hjemmesider der innleggene står i kø, og ikke minst på sosiale medier. Men jeg stiller spørsmålet om hjemmesider og sosiale medier – midt i offentligheten - er blitt et hjemmested for politikerne, der de sender returinformasjon til sin egen flokk. Et outrert eksempel er president Donald Trump som spyr ut twittermeldinger, men som sjelden eller aldri stiller opp til intervjuer i mediene. Politikere som ikke møter kritiske spørsmål, vil sjelden korrigere sin politikk.

Hvis avisene mener de fortsatt har en rolle i valgkampen, må de klare å engasjere politikerne og velgerne i den politiske debatten. Avisene kan ikke sitte og vente på leserinnlegg, men må oppsøke listekandidatene for å høre hva de vil gjøre for å skape en bedre verden. Det er sikkert et like vanskelig spørsmål for politikerne som for journalistene, men synspunkter på hva som kan gjøres bedre i kommunen eller på stedet der de bor, har de helt sikkert. Det er mye fornuft blant folk, og alle vet at et godt intervju skaper større oppmerksomhet enn et forutsigbart leserinnlegg.

En listekandidat som virkelig har tatt i, er Anne Marit Godal, nummer 14 på Fredrikstad Arbeiderpartiets liste. I Fredriksstad Blad 6. august proklamerer hun at «Fredrikstad er på stell» fordi det er «venstresida som har styrt byen i nær alle år». Dessuten «må vi aldri finne på å tro at det er viktig for Bjørnar Laabak, Truls Velgaard og co å ta vare på velferda, å sørge for at alle skal med».

Utsagnet er historisk ukorrekt fordi velferdsstaten er et samarbeidsprosjekt på tvers av partilinjene, og et usaklig angrep på de to ordførerkandidatenes integritet. Vi håper debattnivået i valgkampen ikke trekkes ned på dette nivået!

Du kan ta kontakt med forfatteren

Gunnar Bodahl-Johansen tar gjerne imot innspill fra leserne.

  • Bruk: gbj@medieetikk.no
  • eller tlf: 91753510