Gå til sidens hovedinnhold

Nå må kommuneledelsen lytte og ta ansatte på alvor

«Mange av våre medlemmer er nå redde for å gå på jobb og opplever ikke eget arbeidsmiljø som fullt forsvarlig.» Innlegget fra Utdanningsforbundet er supplert med frustrasjonsuttalelser fra 21 av medlemmene.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gult trafikklys i Fredrikstad-skolen parallelt med tiltaksnivå A i Viken – hvor er logikken til dem som tar avgjørelsen for Fredrikstad-skolen?

Utdanningsforbundet Fredrikstad har i løpet av dagen, 16.03.2021, mottatt sterke reaksjoner ifra lærere og arbeidsplasstillitsvalgte i Fredrikstad-skolene etter at regjeringen i går, mandag 15.03.2021, innførte de strengeste smitteverntiltakene i Viken – tiltaksnivå A, samtidig som barnehagene og grunnskolene i Fredrikstad fortsatt driftes på gult nivå.

Utdanningsforbundet Fredrikstad er av den klare oppfatning at det nå ikke er noe annet alternativ enn også å innføre rødt nivå i alle kommunens barnehager og skoler. Dette er også i tråd med de klare tilbakemeldingene vi nå får fra våre medlemmer.

Arbeidsutvalget i Utdanningsforbundet Fredrikstad

Utvalget består av (fra venstre) Eline Nilsen Udnesseter, nestleder, Fredrik Ranum, hovedtillitsvalgt, Ulrika Hanssen, lokallagsleder, Mattis Uthberg Hambo og Siri Reinertsen, begge hovedtillitsvalgt.

Utdanningsforbundet Fredrikstad har ingen smittevernfaglig kompetanse. Men vi er, og har over lengre tid, vært svært bekymret for arbeidsmiljøet til ansatte innen oppvekst. Dette på grunn av utviklingen med det muterte viruset som vi i Fredrikstad har erfart at lærere har blitt smittet av på jobb (avisartikkel publisert 16.03.20, av Tonje Holter). Ifølge nasjonale tall tilhører nå omtrent 1/3 av alle nye smittetilfeller aldersgruppen 0-19 år. FHI beskriver skolen som det nye episenteret for smitte.

Ansatte går på jobb hver dag uten særlig smittevernutstyr som kan ivareta deres arbeidsmiljø slik at det blir fullt forsvarlig jamfør arbeidsmiljølovens krav.

Mange av våre medlemmer er nå redde for å gå på jobb og opplever ikke eget arbeidsmiljø som fullt forsvarlig under nåværende situasjon. Kommuneledelsen og kriseledelsen må ta disse bekymringene på alvor, og møte med tiltak slik at arbeidsmiljølovens krav innfris.

Les også

Derfor vil ikke Fredrikstad sette skolene på rødt nivå

Slik situasjonen er nå er det åpenbart at Fredrikstad sterkt bør vurdere hjemmeskole i tiden fremover, samt begrense åpningstiden i barnehagene for å styrke mulighet til tilfredsstillende smittevern.

Fredrikstad kommune som arbeidsgiver må vise at de tar helsa til de ansatte på alvor. Grensen for hvor stor risiko ansatte er villige til å utsette seg for på jobb uten å være vaksinert er for mange nådd.

Les også

Smitteutbruddet på Wang Ung vokser: Nå er 12 personer smittet

Les også

Bymiljølista: Sett skole, barnehage og SFO på rødt nivå nå!

Under følger noen av mailene og innspillene vi i dag har mottatt fra våre medlemmer på mail og Facebook:

1) Det er jo uvirkelig midt i en pandemi å leve som normalt i jobb. Elevene ønsker rødt nivå og færre nærkontakter de også. De Forstår lite av inkonsekvensen av reglene. Hvorfor smitter det mindre på skolen enn i resten av samfunnet. Sniker korona seg inn kan det bli stygt.

Vi har hatt 16 prosent smitte (påvist) på mitt trinn. Heldigvis av den vanlige, ikke så smittsomme varianten ...

Signert lærer

2) Fra vår skole ristes det generelt på hodet over å ikke gå over til rødt nivå. Dere fikk jo også mange tomler opp for rødt nivå på ATV- møtet sist. Det er mye enklere å forholde seg til rødt nivå, enn å gå rundt å leke oransje.

Signert lærer

3) Hei!

Å blande kohorter i valgfag og fremmedspråk på u-skolen føles ikke greit. Også det at noen lærere er på kryss og tvers på forskjellige trinn og innom flere kohorter i løpet av en dag.

Noen lærere har over hundre kontakter flere dager i uka. Alt dette når vi vet at det er mye smitte blant unge mennesker. Flere og flere lærere melder ifra at de føler seg utsatt.

Signert lærer

4) Det er stor usikkerhet her, og mange er svært slitne og frustrerte. De opplever ikke at arbeidsgiver tar vår helserisiko på alvor. Det hjelper ikke å stadig høre hvor viktige jobber vi gjør, og at ledelsen ikke kunne drevet skolen uten lærerne (merkelig frase forresten, siden de ikke våger å ta vikartimer eller gjennomføre inspeksjoner…). Vi må fortsatt levere alt som tidligere, samtidig som vi skal drifte under en pandemi. Ingen oppgaver er fjernet. Vi opplever heller ikke å få en plass i vaksinekøen.

Hverdagen er som før:

Vi klarer ikke å opprettholde avstand, verken inne eller ute. Dette er meldt, men vi får beskjed om å gjøre vårt beste.

Vi gjennomfører flere inspeksjoner og jobber mer for å tilpasse pedagogiske opplegg, siden elevene er mer borte fra skolen nå enn tidligere. Dette kompenseres ikke.

Digitale foreldremøter krever mer planlegging i forkant og kraft under gjennomføring enn ordinære foreldremøter.

Mange elever er i karantene, og vi har ikke kapasitet til å hjelpe dem, med full drift på gult nivå. Samtidig er det en forventning om at vi skal tilpasse opplæringen. Vi har ikke kapasitet til å drive hjemmeskole samtidig som vi drifter full skoledag.

Vi sliter med å få vikarer, og om det skulle bli satt inn vikar, må lærerne som er på jobb bruke ekstra tid får å hjelpe dem i gang.

Det oppleves ikke som innafor å bruke munnbind, ikke hjelper det heller om ikke alle bruker munnbind.

Ledelsen har ikke tid til å gjennomføre HMS-møter.

I tillegg er det naturligvis helt uforståelig at vi kan ha over 100 nærkontakter på jobb, men ikke ha noen etter jobb. Vi ønsker rødt nivå umiddelbart, før flere blir syke. Dette er hasardspill med ansattes liv og helse.

Signert Arbeidsplasstillitsvalgt

5) Jeg har 41 medlemmer i klubben og nesten halvparten har siden i går kveld vært aktive med kommentarer og støtteerklæringer til å gå på rødt nivå nå. Det er mye! Jeg har aldri vært med på at så mange tar kontakt med meg som tillitsvalgt, og at så mange er bekymret for arbeidssituasjonen sin. Dette går på bekostning av våre rettigheter i forhold til arbeidsmiljøloven. Det som kommer frem er som før at man har mange nærkontakter, man er bekymret, føler seg lite verdsatt, folk er slitne, stresset, det går på den psykiske helsa løs.

Her følger noen innspill fra medlemmer i klubben vår:

– Jeg har ALDRI følt med så lite verdt og så tråkket på av landet mitt noen gang. – er den eneste muligheten for å få regjeringen til å forstå alvoret at man sykemelder seg? – jeg vil ikke være vikar i andre klasser enn mine egne. – dette henger rett og slett ikke på grep og jeg er helt rystet. Altså; veldig lite konstruktivt, men det er de umiddelbare tankene her og nå. I morgen er de sikkert ryddigere ...

– Jeg er så sliten av å ha alt dette ansvaret! Jeg må passe på at det vaskes, sprites, holdes avstand, og dersom noen snufser, hoster eller nyser må jeg sørge for å få dem hjem. Vi må hjelpe til på tastatur med mye rart av både organisk og ikke organisk materiale. Og så må jeg passe på at alt blir vasket og desinfisert. Dette er et ansvar jeg føler mye på!

– Ett argument for at skolene ikke kan fortsette som om alt er «normalt», må vel være rapport fra FHI som viser at smitten øker mest blant aldersgruppen 13 til 19 år.

Signert Arbeidsplasstillitsvalgt

6) Ja, det er det glade vanvidd å stenge alt av butikker, mens skolene som er et sted hvor smitte spres mer og mer, skal gå for fullt. Så lenge skolene er gule, insisterer skoleledelsen her på at skolen skal gå som normalt. Stappfull av ungdommer som ler når vi ber dem holde avstand fra hverandre.

Det er umulig å holde avstand til elever i trange ganger, trapper og i klasserom.

Det er en reell fare for at lærere og elever smittes på skolen, og kun ett smittetilfelle fører i dag til at veldig mange havner i karantene. (For eksempel Wang).

På gult nivå går lærerne mellom flere ulike klasser i løpet av en dag. På rødt nivå vil antall nærkontakter reduseres betraktelig! Dermed vil faren for nedstenging bli mye mindre på rødt nivå.

På gult nivå samles elever fra flere kohorter i friminutt, i valgfag og i språkfag. Dette gir elevene mange nærkontakter.

Vi har nå gode rutiner for skoledager på rødt nivå. Dette er forutsigbart for elevene, og vi har gode ordninger som ivaretar sårbare elever. Vi vil ha rødt nivå!

Signert lærer

7)
Hvorfor opererer Fredrikstad i et vakuum som om kommunen ikke er i et felles arbeidsmarked med Moss, Halden og Sarpsborg? Elever i videregående skoler beveger seg på kryss og tvers i samme region. Det er vel åpenbart at vi bør få til kollektive løsninger, og samarbeide om å slå ned smitten.

Signert lærer

8) Som lærer ved en ungdomsskole i Fredrikstad, ønsker jeg å beskrive en vanlig dag på jobben, og samtidig stille noen spørsmål til dere, representantene for vår fagforening.

Ukentlig underviser jeg 5 ulike klasser, med ca. 20–25 elever i hver gruppe. Å holde avstand på 1m er utfordrende. Elever må stadig sendes hjem med luftveissymptomer og sykdom, dette til tross for at skolen har sendt covid-19-info til hjemmene om dette hele foregående år, samt i år. Vi har elever i ulike karantenesituasjoner, lærere i karantene, elever med covid-19-sykdom.

Daglig føler jeg at jeg, og mine kollegaer, må navigere i et minefelt av smitte, både i klasserommene, i gangene og inspeksjonstid. Ingen kan vite hvem som bærer smitte, vi har over 400 elever ved skolen, mange tar overfylte skolebusser for å komme hit. Vi lærere utsettes for fare for liv og helse hver dag. Det er uttalt fra flere hold at skolene, nå med den britiske mutantvarianten, er et episenter for smitte ...

Signert lærer

9) Sånn utenfor egne skolevegger mener vi det hadde vært veldig lurt med rødt nivå for å få ned antallet som trenger å teste seg. De sier jo at testkapasiteten begynner å bli knapp, stadig flere som må testes, og med den brede karantene-uttakingen som er nå med det muterte viruset ville det jo vært fint om kohortene var mindre og ikke blandet i friminutt etc. Vi vil ha rødt nivå!

Personlig synes jeg det er kjemperart at jeg ikke skal møte noen, og de to jeg kan møte den uka jeg er eneboer fordi barna bor hos far må jeg holde to meter avstand til UTE, ikke gå på biblioteket eller kino. men på jobben skal jeg flere ganger hver dag brøyte med vei mellom ca. 100 elever som har samme gang og står tett i tett mens de tar av jakker og sko.

Vi har en liten skole, og ingen ekstra rom for å dele gruppene mindre enn de er nå, så ved et rødt nivå er det også viktig for oss å ha mulighet til å ha hjemmeskole delvis for 5. til 7. trinn.

Signert lærer

10) Jeg føler at vi lærere ikke blir tatt på alvor i denne saken i det hele tatt. Som gravid arbeidstager på skolen, føler jeg det er spesielt ubehagelig å være på jobb, med smitteverntiltak som er ikke-eksisterende. Det er i praksis ikke mulig å holde god nok avstand til elevene, og elevene klarer heller ikke å holde avstand til hverandre, uansett hvor mye vi formaner at de skal gjøre dette.

Det er et stort paradoks at vi skal fortsette som vanlig på skolen, med minst 75 nærkontakter per dag, men ikke ha lov til å treffe familie/venner på fritiden. Det er en stor psykisk belastning å holde på slik over lengre tid, med en arbeidshverdag som i tillegg er svært uforutsigbar. Det er stor risiko for å havne i karantene, med så mange nærkontakter per dag, og dette har ført til at jeg har gått glipp av andre viktige ting, som f.eks. dåp til mitt tantebarn.

Jeg synes politikerne burde ta seg en tur på skolen, for å se hvordan ting fungerer i praksis, og se at smitteverntiltakene bare er en utopi. Det er viktig å ta hensyn til ungdommen og deres helse, men hva med oss lærere? Mange føler dette er et signal om at vår helse og psykiske velvære ikke er viktig i det hele tatt, og flere lærere føler seg «kastet under bussen».

Signert lærer

11) Man føler seg tilsidesatt og ikke prioritert. Hele samfunnet stenger ned; skolen – der det statistisk er mest smitte nå – kjører på gult nivå; med Antibac som eneste verktøy. Ikke er vi prioritert i vaksinekøen heller. Det virker som om politikerne tenker at vi er greie å «ofre». Nå har også flere lærere stått frem i avisa og fortalt om at de selv har blitt smittet på jobb.

Det er klin umulig å forene undervisning med anbefaling om 1–2 meter avstand til elevene. I tillegg er det et paradoks at man skal ha maks 1–2 nærkontakter på fritida, men på jobben er det helt ok med 75+ nærkontakter hver dag for dem som jobber i skolen.

Signert lærer

12) Jeg syns i alle fall det er veldig rart at smitten hovedsakelig er i ungdomsalder og ingen av de strenge innstrammingene treffer skolen. Jeg tror mange lærere opplever det som vanskelige tider nå med mye blandede følelser. Vi ønsker at elevene skal være så mye som mulig på skolen og ønsker å skjerme de fra hjemmeskole fordi vi ser at det ikke er bra for dem. Samtidig føles det belastende å skulle ha så strenge restriksjoner i privatlivet sitt og for min del ha hundre nærkontakter (hvis nærkontakt innebærer opphold i nærheten av hverandre i samme rom i en skoletime) på jobb med Antibac som eneste beskyttelse mot smitte. Det legger store begrensninger for livet mitt utenfor jobb også. Jeg har medlemmer i husstanden min som er i risikogruppe og i perioder med økt smitte blir jeg redd for å ta med smitte hjem, og jeg unngår å dra på besøk til andre fordi man har så mange nærkontakter i hverdagen som gjør at det føles utrygt.

Det er ikke mulig å overholde smittevernreglene i skolen. Jeg tror mange lærere er redde for å «klage» fordi man ikke vil at det skal oppfattes som syting. Vi har jo i alle fall en jobb å gå til, vi får jo i alle fall ha sosial kontakt. er det jeg prøver å trøste meg selv med når jeg føler på angst for å bli smittet eller smitte andre. I tillegg til den psykiske belastning av å ha så mange nærkontakter kommer alt ekstraarbeidet vi må gjøre i forhold til elever som er i karantene og høyt fravær blant de ansatte. Lærere er nok en yrkesgruppe som er vant til å bli styrt og «ofre» seg for the greater good. Men jeg tror vi nærmer oss at det glasset renner over nå etter beskjeden om at nedstengingen ikke treffer skolen i det hele tatt.

Signert lærer

13) Man føler seg litt kastet foran bussen når man står der i førstelinjen uten smittevern. Det er opplest og vedtatt at mutantviruset nå smitter mest i aldersgruppen vår (ungdomsskole/videregående), likevel blir ikke lærere prioritert i vaksinekø. Flere lærer i Fredrikstad har stått frem i avisa etter covid-sykdom, og det er også sannsynlig at man blir dårligere (også yngre folk) av dette mutantviruset. En minste følelse av å være ivaretatt når resten av samfunnet stenger ned er at skolen går til rødt nivå, med større avstand, mindre grupper og hjemmekontor for oss lærere utenom undervisning

Signert lærer

14) Ja, jeg for min del var helt sikker på at Bent Høie glemte seg bort i går under pressekonferansen. Jeg satt med åpen munn, altså i sjokk, over at når man går over på tiltaksnivå a, så er skolen fortsatt åpen på gult nivå. ALT annet stenges og vi skal kun ha 2 kontakter utover husstand. Dette er overhodet ikke å ta oss ansatte på alvor. Det oppleves som om vi er ikke noe særlig prioritert i denne saken i det hele tatt. Resten av samfunnet skal ha 2 meter avstand og en rekke andre påbud.

Signert lærer

15) Slik jeg ser det, er det helt utrolig at Fredrikstad velger å holde seg på gult nivå.

· Man risikerer mange sykmeldte lærere i lang tid. Selv ble jeg ganske dårlig av korona, og var sykmeldt i 6 uker. Jeg har begynt på jobb i dag, og sitter nå med sinnssykt vondt i hodet. Vurderer om det i det hele tatt er forsvarlig ift. egen helse å komme tilbake på jobb i morgen. Mange får langvarige plager av korona–hva som dette rammer mange lærere hardt? Det er ikke mulig å opprettholde en meter i skolen. Med gult nivå kan vi risikere mange lærere borte over lang tid. Det er IKKE gunstig.

· Jeg mener helt ærlig at det er best for de yngste barna (1–4) å få være på skolen. Samme også med de sårbare barna. MEN det må være med forsvarlige og gode smitteverntiltak.

· Man kan IKKE vite hvem som smitter hvem. Voksne smitter voksne, barn smitter barn, barn tar med smitte hjem til familier. Med en så streng nedstengning er det veldig rart at man ikke tar hensyn til dette, ref. utbrudd på Gudeberg og Begby skoler.

Signert lærer

16) Har flere kollegaer som er mildt sagt undrende over alvorligheten som presenteres og alle tiltak som gjøres i samfunnet, hvorfor når gjelder det ikke inn gjennom skoleporten.

Flere uttrykker engstelse, og stress over situasjonen.

Signert lærer

17) Her er noen synspunkter fra lærere hos oss:

Lærerne er frontfigurer uten noen beskyttelse. Vi har ikke mulighet til å holde avstand. Må dra opp glidelåser, trøste o.l.

Vi kan ikke treffe barn eller barnebarn som er friske, men her skal vi treffe alle. Dette er et tankekors.

Det kommer forvirrende signaler. Det sies at det skal være likt i Viken. Når man bor i Sarpsborg som er rødt og skal jobbe her på gult nivå føles dette ikke greit.

Det gis signaler om at det er yngre personer som bærer smitten nå. Vi som lærere føler det ikke er nøye med oss. Enkelte har vært i karantene fire ganger så langt.

Samfunnet er rødt mens vi i skolen er gult. Føles som de ofrer oss for å holde samfunnet i gang. Viktigere at vi passer barna enn at vi underviser. Vi må ha hjemmeundervisning samtidig som vi har vanlig undervisning.

Når det skal være likt i Viken er det vanskelig at det er rødt i nabokommunen. Vi blir ikke tatt på alvor.

Det føles som det er smitte rundt oss på alle kanter mens vi skal jobbe og late som ingenting.

Vi går på tå hev hele tiden.

Signert Arbeidsplasstillitsvalgt

18) Vi forstår ikke hvordan skolene kan fortsette på gult nivå, samtidig som resten av samfunnet stenger ned. På gult nivå klarer vi ikke å overholde smittevernreglene:

Elever går på tvers av trinn i valgfag.

Elever går på tvers av klasser i fremmedspråk/arbeidslivsfag/matte/musikk/K&H.

Elevene er ute i samme sone på tvers av klasser (men de går ut og inn til forskjellige tider). Det er vanskelig å overholde meteren i friminutt.

Ansatte veksler mellom klasser, og det er umulig å holde avstand til elevene i vanlige undervisningssituasjoner.

Ansatte sitter samlet på personalrommet i pauser, men på oppmerkede områder. (ikke navnet plass).

Kantina er åpen, og det oppstår ofte samlinger av elever fra ulike klasser i køen.

I siste brev mottatt 16.3. fra Marit Mundahl, oppfordres skolene til å redusere antall nærkontakter for ansatte og elever. Skolen skal driftes på gult nivå, men vi blir bedt om å se på muligheter for å utnytte handlingsrommet. Vi oppfordres til å komme med forslag for at risikoen for store karanteneuttak reduseres og at ansattes arbeid i ulike klasser reduseres så mye som mulig. I praksis betyr dette å drifte skolen på rødt nivå, men vi opplever at vi skal finne en mellomløsning.

Signert Arbeidsplasstillitsvalgt og verneombud

19) Fra Facebook:

UTPUSTVARSEL fra mann (38) i pappaperm som egentlig jobber i skole!

Bare så det er sagt: Jeg er blant dem som mener det er viktig å ha barnehager og skoler åpne så langt det lar seg gjøre. Jeg er heller ikke motstander av at det kommer tøffe tiltak nå, selv om det er kjipt. MEN:

Nå stenges «alt» i Viken. Om vi skal følge alle anbefalinger får nå min Jakob ikke engang invitere sine «tilnærmet-selv-isolerte» besteforeldre på sin første bursdag noensinne, og vi bør alle holde 2 meter avstand i møte med andre personer ...

Men skoleverket dere, der skal det fortsettes på gult nivå med fulle klasserom og unntak fra «meter’n». Det får meg til å tenke på orkesteret på Titanic ...

Sist uke var 32 prosent av alle nye smittetilfeller var i aldersgruppen 0–19 år. (VGs tall, se bilder). Tar vi med i betraktningen at de aller yngste trolig har færrest nærkontakter og aktiviteter så er det nærliggende å tro at aldersgruppen 5–19 år står for majoriteten i denne gruppen.

En vis mann sa en gang: Man kurerer ikke hemoroider med hostesaft!

... På toppen av dette så hører man stadig at smittesporing i skolen er så ressurskrevende fordi det er så mange nærkontakter, og tiltakene nå kommer bl.a. fordi man er redd for å lamme smittesporingen ...

20) Fra Facebook:

Jeg går på skolen som lærer, jeg. Men nå har vi jaggu fått en uriaspost så det holder. Knøttlite klasserom med 30 elever og 60–70 cm klarering mellom hodene til de med mest smitte i samfunnet, mens den ene smittet etter den andre kommer på meldinger fra Vigilo. Skjønner at noen kvier seg faktisk. Når jeg skal på fotballtrening utendørs senere på kvelden er det kun 10 stk. sammen og de må ha to meters avstand. Dette er ikke lett å bli klok på.

21) Fra Facebook:

Uten å ha regnet på det, så tror jeg skolestengning vil ha større effekt på kontakthyppighet enn å stenge ned neglesalonger...

Kommentarer til denne saken