En meningsmåling tatt opp mellom 6. januar og 10. januar 2022 blant våre medlemmer i Viken, svarte 80 prosent at de ønsker å oppløse Viken og tilbakeføres til de gamle fylkene. Et tydelig signal fra oss bussjåfører som er direkte berørt av sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus.

Flere andre medlemsmålinger tatt opp i befolkningen som helhet, eller i andre forbund igjennom det siste året, viser et solid flertall for oppløsning av Viken.

Men i beste arrogante stil så setter Akershus Arbeiderparti seg over innbyggere, ansatte og fagbevegelsen og vedtok på sitt representantskap at de ønsket å beholde Viken.

En tvangssammenslåing skal dermed videreføres med tvang, er det det Akershus Arbeiderparti mener?

Tillit er ikke noe du får, tillit er noe du må fortjene og der synes Akershus Arbeiderparti å ha glemt hvor de kommer fra og hvem de representerer.

Vårt budskap er klart: nå må Arbeiderpartiet høre på grasrota.