(Moss Avis)

Over 300 000 nordmenn har i dag betalingsanmerkninger. På grunn av den betydelige veksten i nordmenns forbruksgjeld gjennom flere år, bestemte myndighetene allerede i fjor at det skulle opprettes et register over usikret gjeld.

– Et gjeldsregister skal gjøre det lettere for banker og utlånsaktører å sjekke kreditten til kundene før de tilbyr dem et lån. Det blir også lettere for alle å få en samlet oversikt over sin egen kredittkortgjeld, avbetaling, andre typer kjøpekreditter og forbrukslån. Det betyr at den enkelte ikke lenger, bevisst eller ubevisst, kan få mer kortsiktig gjeld enn privatøkonomien tillater, sier Terese Troy Prebensen, direktør for personmarked i SpareBank 1 Østfold Akershus.

 

Hun minner om at det er lett å gå seg vill i kredittkortjungelen om man ikke er påpasselig.

– Selv om man har oversikt over hvor mye utestående en har på hvert enkelt kort, har kanskje ikke alle oversikt over hva den samlede kredittrammen er for alle kredittkortene. Det er faktisk den samlede rammen for alle kredittkortene dine som vil bli lagt til grunn når du søker om et nytt lån. Hvor mye du faktisk har brukt av rammen er med andre ord ikke det som er avgjørende, sier Terese Troy Prebensen.

Hun oppfordrer folk til å sjekke hvilke gjeldsopplysninger som er registrert på: https://gjeldsregisteret.com

– Hvis du ikke har kontaktet finansforetaket som har utstedt kortet ditt og bedt dem om å slette kreditten, kan det hende at du har en «sovende» kreditt. Det vil si en kreditt som er registrert på deg, men som du ikke tenker på i det daglige. Denne vil bli tatt med i en kredittvurdering hvis du søker om et nytt lån, sier bankdirektøren i SpareBank1 Østfold Akershus.