I Halden åpnet fremdøren allerede onsdag, mens det samme skjer i Moss på fredag.

– I de aktuelle områdene må passasjerene våre gå på bussen gjennom fremdøren og ut bakdøren. Det blir ingen påstigning gjennom bakre dør, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk, i en pressemelding.

Enklere å betale

Stengningen av fremdøren har vært et smitteverntiltak for å verne om bussjåføren, men har samtidig gitt mange passasjerer utfordringer med betaling av bussbilletten.

Med åpen fremdør kan passasjerene igjen benytte busskort og bankkort til å betale bussbilletten, i tillegg til ØstfoldBillett-appen.

– Åpen fremdør er viktig for å sikre billettinntektene våre, holde god oversikt over hvor mange som er på bussene, og sikre et fortsatt godt kollektivtilbud etter koronatiden, fremholder Johnsen.

Ikke kontanter

På grunn av smittevern vil det fortsatt ikke være mulig å betale med kontanter på bussen.

– Det vil bli anledning til å betale både med mobil, busskort og bankkort. Sjåførene våre skal ikke håndtere kontanter siden det er en mulig smittekilde, sier Johnsen.

Han er opptatt av at sjåførene fortsatt skal føle seg trygge på jobb når den fremste døren åpnes.

Må holde avstand

– Der døren åpnes vil vi tilstrebe størst mulig avstand mellom sjåfør og passasjer. Vi oppfordrer passasjerene våre på det sterkeste om å ta hensyn. Det gjør de ved å stoppe minst mulig opp hos sjåføren og holde mest mulig avstand, sier Johnsen.

Dersom smittesituasjonen tilsier det kan den fremste døren bli stengt igjen.

– Vi følger nøye med på smitteutviklingen og myndighetenes anbefaling. Hvis smitten øker over myndighetens grense, 20 personer per 100.000, vil vi lukke fremdøren igjen, sier Børre Johnsen.