Arbeidene i kommunal regi pågår fortsatt for fullt i samme området. Men i denne veien er årsaken altså en annen.

– Gravingen som nå pågår er en del av arbeidet med å koble fra fjernvarmeanlegget i forbindelse med at bygg 1 og 2 i Torvbyen skal rives. Arbeidet er koordinert med VA-prosjektet og veiavdelingen til kommunen og er planlagt ferdigstilt denne uken, opplyser Alexander Bromnes i Citycon.

Kommunen er i rute

– Arbeidene øst for Torvbyen er i rute til å ferdigstilles før fellesferien, opplyser teamleder Malte Sebastian Hinsch, i Fredrikstad kommune – da snakker han om nytt anlegg for vann og avløp.

– Planen er å åpne Daniel Leegaards gate, inkl. krysset med Brochs gate for trafikk i uke 24. Samtidig stenges Apenes gate ved rundkjøringen, for arbeider med kummer og rør i overgangen mellom Brochs gate og Apenes gate, fortsetter han.

– Brochs gate vil da fortsatt være stengt ved rundkjøringen.

Godt samarbeid

Han sier at prosjektet har god dialog med Torvbyen og kollektivselskapene for planlegging av arbeider etter sommerferien.

Hinsch opplyser at det er samme entreprenør som graver for Torvbyen ved politistasjonen, altså i Gunnar Nilsens gate, som har er entreprenør for Fredrikstad kommune.