Gå til sidens hovedinnhold

Nå går toget. Morn da Fredrikstad!

«Skagerrakbanen AB vil med dette velge en helt annen trasé enn gjennom Nedre Glomma-Regionen. Dette prosjektet blir realisert, og at det kommer snart bør det ikke være noen som helst tvil om.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Indre Østfold trår til gjennom formannskapets enstemmige innstilling 29. januar til kommunestyret møte, trolig 11. februar:

1. Indre Østfold kommune er positive til initiativet høyhastighet jernbane Oslo – Göteborg, og ser store muligheter for Indre Østfold med togstopp og linje igjennom regionen. Dette vil også gi synergier om vi ser dette i sammenheng med ny jernbanestrekning gjennom våre områder som en del av en raskere jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm.

2. Indre Østfold kommune går i rask dialog med Transportkorridor Skagerrak Public Sector Consortium PSC for å utvikle kunnskapsgrunnlag og diskutere aktuelle areal og transportkorridorer. I den grad Indre Østfold kommune kan bidra til en rask reguleringsprosess vil vi gjøre dette.

3. Indre Østfold kommune bør sammen med nabokommunene, gjøre en (rask) vurdering om vi skal gå inn som aksjonærer i Transportkorridor Skagerrak Public Sector Consortium PSC (senere Skagerrakbanen AB), dersom dette sikrer større innflytelse og raskere gjennomføring.

4. Kommunestyret ber ordfører og rådmann følge opp igangsatte dialoger med relevante aktører, med målsetting om å realisere prosjektet med bane gjennom Indre Østfold

Skagerrakbanen AB vil med dette velge en helt annen trasé enn gjennom Nedre Glomma-Regionen. Dette prosjektet blir realisert, og at det kommer snart bør det ikke være noen som helst tvil om. Indre Østfold kan nå komme til å gjøre et scoop med raske positive svar til en utålmodig utbygger. Kanskje til og med bli et knutepunkt mellom Oslo – Stockholm og Oslo – Göteborg traseene. Et knutepunkt for produksjon, transport, logistikk og handel med enorm vekst og utvikling i mange år fremover. Tilsvarende blir dette katastrofe for Nedre Glomma-regionen!

Man kan ikke annet enn å gremmes over bystyret her nede ved Glommas utløp der alt vil fortsette som før: Innta plassene og lukk dørene!

Les også

Høyhastighetstog som uventet støtte til Intercity?

Kommentarer til denne saken