Nok en gang hadde Stortinget en mulighet til å styrke minstepensjonistens økonomi – men også denne gang viste Ap og Sp at de har det mer i ord enn i handling når det gjelder minstepensjonistenes levekår.

Vi blir stadig flere eldre. Vi lever lengre og er friske lengre. Det er utelukkende et gode.

Men det gjør også pensjonstilværelsen lengre.

Det er kostbart. Men der noen ser på dette som en utgiftspost, mener FRP det er penger vel brukt å sørge for at den eldre generasjonen lever gode liv med økonomisk trygghet.

For drøye ti år siden vedtok Stortinget et pensjonsforlik. Alle de andre partiene i Stortinget stemte for, kun FRP stemte mot.

Grunnen vår var enkel; eldre skal ikke være en salderingspost som får statsbudsjetter til å gå i hop.

Nylig vedtok Stortinget endret regulering for pensjoner. Den urettferdige underreguleringen av pensjon på 0,75 prosent ble endelig historie. Denne underreguleringen var en del av pensjonsforliket i 2011, og har ført til at pensjonister år for år har tapt kjøpekraft.

Tall fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser at det er så mye som 61 milliarder kroner. Det er mye penger. Penger som FRP mener burde tilfalt pensjonistene.

Etter forslag fra FRP og SV har Stortinget nå vedtatt at pensjoner fremover skal reguleres etter et snitt av lønns- og prisvekst. Det er en stor seier.

Samtidig er det grunn til å være skuffet.

Spesielt skuffet er vi over Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fremskrittspartiet fremmet forslag om å øke minstepensjonen med 7500 kroner årlig til vi når fattigdomsmålet EU60. Dette ble stemt ned av regjeringspartiene og Høyre.

Samtidig sørget de også for flertall for regjeringens forslag som vil føre til at pensjonistene får enda mindre i årene som kommer. Når minstepensjonen skal reguleres etter ett gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, og ikke lønnsvekst slik FRP, SV og Rødt foreslår, vil minstepensjonistens pensjon få mindre verdi.

Det er ikke godt nok.

Dagens minstepensjonister lever under fattigdomsgrensen. Det er særlig ille for enslige minstepensjonister, som står alene om alle utgifter. Mange har det svært krevende og må gjøre tøffe valg for å overleve.

Fremskrittspartiet har alltid stått side om side med landets pensjonister.

I årevis har vi ønsket et anstendighetsløft for pensjonistene.

Vi gir oss ikke og nå fortsetter vi kampen for å styrke kårene for minstepensjonistene.