Gå til sidens hovedinnhold

Nå får Fylkesmannen Bratteng-klagene på både Onsøyheimen og Sleipner-bygg

Artikkelen er over 1 år gammel

De nærmeste månedene blir klagene fra Einar Bratteng både på Onsøyheimen og Sleipner-bygget på Gressvik tema hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

For abonnenter
  • Torsdag denne uken skal formannskapet behandle klagen fra Bratteng og andre naboer på det planlagte industribygget til Sleipner Motor på Bruket på Gressvik. Dersom ikke Bratteng får medhold der, og det gjør han neppe, går klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
  • Samtidig har Bratteng også klaget på at kommunen ikke ville behandle klagen hans på tillatelsen til å bygge nye Onsøyheimen. Denne klagen har sannsynligvis akkurat ankommet Fylkesmannens bord.

Når det gjelder Sleipner-planene, var det i oktober i fjor at bystyret godkjente reguleringsplanen for det planlagte industribygget på Bruket, rett ved siden av boligprosjektet Bruket Brygge (se faktaboks).

FAKTA SLEIPNER-PLANENE

På forsommeren 2016 det ble kjent at Sleipner hadde planer om å sette opp et nytt industribygg med 6.000 kvadratmeter grunnflate og to etasjer på Gressvik.

Årsaken til planene var plassmangel i dagens lokaler på Seiersten. Gressvik ble valgt på grunn av nærheten til sjøen, der bedriften tester produktene sine.

I desember 2016 og april 2017 fikk Sleipner Motor fikk rammetillatelse for å sette opp nytt industribygg. Den gang var vurderingen at det ikke var nødvendig med reguleringsendring og en rekke dispensasjoner ble gitt.

I juni samme år omgjorde Fylkesmannen i Østfold vedtaket etter at naboer hadde klaget og forlangt en reguleringsprosess.

I oktober i fjor var reguleringsforslaget på plass og ble sendt ut på høring.

I denne forbindelse leverte fylkeskommunen innsigelse fordi de mente at konsekvensutredningen som var gjort om kulturminner og kulturmiljø var mangelfull og feil.

Den ble trukket etter endringer i reguleringsplanforslaget – blant annet rundt det gamle trelastlageret på eiendommen. Nå er det tatt inn en bestemmelse om at lageret skal demonteres, istedenfor å bli revet.

Da bystyret godkjente reguleringsplanen i oktober, ble det også vedtatt at kommunen skal jobbe for å finne ut hvordan lageret kan bli bygget opp igjen på et egnet sted.

Einar Bratteng klaget på vedtaket på vegne av naboene. Denne klagen skal opp i formannskapet torsdag denne uken.

– Dette er jo litt sånn gratulerer med dagen. Endelig er vi i mål, sa Camilla Eidsvold (SV) da planutvalget rett før dette sa enstemmig ja til planene. Men så kom altså klagen fra Bratteng litt senere.

Klaget på en rekke forhold

I klagen jurist og nabo Einar Bratteng har sendt inn på vegne av naboene, heter det blant annet at reguleringsplanen ikke er behandlet i tråd med lovverket og at vedtaket må kjennes ugyldig. Han argumenterer blant annet med at det ikke har vært avholdt noe regionalt planmøte, mener konsekvensutredningen er mangelfull og at ikke alle berørte – naboer og interesseorganisasjoner – har fått mulighet til å uttale seg.

I flere klager på vedtaket, har han tatt opp blant annet trafikkforhold, det han mener er manglende utredning av biologisk mangfold, manglende utredning av strømforhold, manglende kartlegging av klimaforandringer, hensynet til fritidsfiske med tanke på at bygget vil «lukke området for allmennheten» og en rekke andre forhold.

Kommunedirektøren mener imidlertid det ikke er fremkommet noen nye momenter i klagene som ikke er godt nok drøftet. Både kommunedirektør og planutvalgsleder mener politikerne bør avvise klagen.

Da havner altså saken hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Onsøyheimen-klage allerede sendt

Det gjør også klagen på byggevedtaket av nye Onsøyheimen (se faktaboks).

Onsøyheimen

I 2016 besluttet politikerflertallet å rive Onsøyheimen. Bygningsmassen var i en slik forfatning at det ble konkludert med at det ville bli for dyrt å drifte den.

Da het det at nye Onsøyheimen skulle stå ferdig senest ved årsskiftet 2020/2021 – og det var snakk om 96 sykehjemsplasser. Senere ble det klart at ferdigstillelsen var utsatt til 2022.

I oktober 2017 ble gamle Onsøyheimen jevnet med jorda.

I april 2019 ble tegningene av nye Onsøyheimen presentert. Antall sykehjemsplasser er nå 120. Senteret skal også få dagsenter, kafeteria, frisør og fotpleie.

Prisen ble våren 2019 anslått til nærmere 500 millioner kroner. Husbanken har gitt tilsagn om totalt 200 millioner kroner i tilskudd.

Men: Mens reguleringsplanen for det gamle sykehjemmet åpner for to etasjer, har det nye mellom tre og fem etasjer. Det har politikerne innvilget dispensasjon til uten omregulering – mot anbefalingen fra regulerings- og byggesaksavdelingen. Det er dette som er årsaken til klagen som er fremsatt.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, har Bratteng klaget på tillatelsen til å bygge Onsøyheimen fordi det ble gitt omfattende dispensasjoner – blant annet for høyden. Bygningsmyndigheten avviste klagen fordi de mente at Bratteng, som bor i nabolaget til det planlagte Sleipner-bygget ikke er berørt av sykehjemsplanene på Ørebekk. Bratteng klaget på avvisningen.

Da planutvalget hadde sitt foreløpig siste møte 12. mars, kunne bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes opplyse politikerne at bygningsmyndighetene også ville avvise klagen på avvisningen, slik at også denne saken havner hos Fylkesmannen.

Hun la da ikke skjul på at bygningsmyndighetene i Fredrikstad håper på rask behandling. Det er et klart mål i kommunen om å kunne åpne det nye sykehjemmet i 2022.

Trolig avgjort i løpet av april

– Vi skal be Fylkesmannen sette fart på saksbehandlingen, men må selvfølgelig gjøre det på en høflig måte, sa Auganes da hun orienterte planutvalgspolitikerne om den siste utviklingen rundt sykehjemmet på Ørebekk.

– Så får vi håpe at Fylkesmannen er enig i at vedkommende ikke har klagerett. Men man vet ikke. Nå forholder vi oss jo til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det kan være litt mer springende enn da vi hadde Fylkesmannen i Østfold å forholde oss til, sa Auganes.

Da Fredriksstad Blad var i kontakt med Auganes mandag denne uka, kunne hun opplyse at klagen ble videresendt Fylkesmannen for en ukes tid siden.

– Fylkesmannen tar sikte på å avgjøre den innen utgangen av april, opplyser hun i en sms.

Kommentarer til denne saken