Nå får fotgjengere og syklister i Lisleby allé denne «gullstandarden»

Det er ikke en hvilken som helst standard fotgjengere og syklister kan glede seg over når det endelig skal bli gang- og sykkelvei på en 800 meter lang strekning langs Lisleby allé.