Det er 20 år siden tiltaket med sommertilbud ble startet. Nå bruker speiderrådet hele året på å planlegge aktiviteter fra tre baser: Kongsten fort, Skytterhuset og FIF-huset.

På FIF-huset skal femte- til sjuendeklasse være. De avslutter uka med overnatting på Hvaler.

– Det er mye som skal klaffe, men vi har hyret inn 70 flinke ungdommer som skal hjelpe med å rettlede de yngste, og erfaringer tilsier at det kommer til å bli fint, mange barn knytter bånd og vennskap gjennom uka, sier Erik Bodahl-Johansen.

Han er sammen med prosjektleder Beate Molander en av dem som holder i trådene for å legge alt til rette. I 2022 blir logistikken litt enklere, med langt færre baser enn det de hadde under pandemiårene.

Treffer bredt

Det er alle typer barn som får være med på piratleir og sommerklubb. Men det er også en kjensgjerning at det finnes barn der foreldrene jobber, eller familier der økonomien ikke tillater ferietur.

Og med stengt skole og lange dager trår speiderrådet inn, og hjelper barna med å få noen feriedager i uke 25 og 26 (starter mandag 20. juni).

Beate Molander forklarer: – Vi har en god avtale med kommunen, så i krysningspunktet mellom kulturavdelingen, NAV og barnevernet legger vi opp til et lavterskelopplegg. Kommunen får være med og se om det er barn som har et særlig behov for å få denne uka med ferie. For vi vil gjerne ha med alle. Men det er 100 på venteliste. Interessen har økt siden vi startet med knappe 100 barn for 20 år siden, illustrerer hun.


Sommerjobber

– Ikke bare kan vi gi barna en sommerlig opplevelse de kan snakke om etter skolestart, men vi sysselsetter også 70 ungdommer som får en sommerjobb der de kan få kjenne på mestring, og de pleier være ganske slitne etter ti hektiske dager med unger som gjerne vil ha oppmerksomhet og lurer på noe. I tillegg stiller seks frivillige voksne opp for å holde i trådene, sier Erik Bodahl-Johansen.

Rådet og Per-Steinar Krogstad fra Gjensidige kunne fredag slippe den gode nyheten om at det blir sommeraktiviteter, og Gjensidigestiftelsen spytter inn 300.000 kroner til aktivitetene. Bare lønnsutgiftene er på 1,8 millioner kroner. Barna har gratis aktiviteter, men deltakeravgift må de betale. Den er på 300 kroner for fem dager med tre måltider hver dag.

Speiderrådet legger også opp til at ungene får tilgang til ekstrautstyr som kan lånes.

Flere får penger

Gjensidigestiftelsen har også støttet andre med midler denne sommeren. De som nyter godt av tilskudd er:

Fredrikstad Turnforening 220.000 kroner, Kråkerøy Idrettslag 45.000, Blåkors Fredrikstad 132.000, Kirkens Bymisjon Østfold 212.160 kroner og Stjernen Hockey 160.000 kroner.

Totalt er det gitt støtte til 365 prosjekter landet rundt, og 67,1 millioner kroner er fordelt.