Nå er levekårene i Fredrikstads lokalmiljøer rangert - og forskjellene er enorme

Høyest inntekt, lavest arbeidsledighet og færrest innvandrere i nabolaget. Velkommen til Kråkerøy syd – bydelen for Fredrikstads velstående innbyggere.