Det er ganske mye penger i potten, faktisk én million kroner. Du kan søke om maksimalt 100.000 kroner til ditt tiltak. Det som har vernestatus er verneverdig vil bli prioritert. Både private, stiftelser og frivillige organisasjoner kan søke.

– Vi har flyttet søkefristen noe, men det er håp om at vi kan få lagt frem en sak for kultur- og miljøutvalget før jul, sier kulturrådgiver Ingar Guttormsen.

Fikk 60.000 til oppgradering: – Dette er alfa omega for at folk skal føle seg trygge, særlig innflyttere

Nyfylt fond

– Kommunen hadde et fond som ble tømt for noen år siden. Nå er det fylt opp igjen, og det er mange som kan nyte godt av et bidrag. Vi vet fra tidligere søkerunder at de med båter på fartøyvernsenteret og mange av beboerne i Gamlebyen gjerne søker om et tilskudd, sier Guttormsen i Fredrikstad kommune.

Tilskudd kan gis til bevaring av faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune.

Kommunen sier på hjemmesiden sin at de vil prioritere fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting. Også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.

I fjor fikk de fast grunn under føttene. Nå står tak og vegger for tur

Kompetanse

Og det vil hjelpe hvis du søker midler til noe som styrker håndverkskompetanse innen antikvarisk istandsetting, og dersom kulturminnet/kulturmiljøet er tilgjengelig eller synlig for allmennheten.

– Men vi ser også at de som har gamle hus med behov for en ny pipe eller vinduer kan søke.

Du kan søke om inntil 70 prosent av prosjektets planlagte kostnad, men maksimalt 100.000 kroner. Kommunen kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.

Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside.

Spinderiet Boligsameie får 300.000 kroner til pipa, men de vil neppe makte å holde tidsfristen for utbedringen