Den første loven som gjorde narkotika forbudt i Norge kom i 1913. Siden den gang har vi forsøkt med forbud og straff som reaksjon mot narkotika. Det har ikke fungert. Fasiten er at Norge er blant de landene som har flest overdosedødsfall hvert år – dette kommer blant annet av at mange kvier seg for å melde i fra om overdoser i frykt for straffereaksjoner.

Vi tror ikke noen ønsker å være avhengige av narkotika. Vi tror at mange av de som er avhengige bruker narkotika som en virkelighetsflukt fra vonde minner og traumatiske opplevelser. Du skal ikke straffes fordi du har det vondt, fordi du sliter eller fordi noen har gjort forferdelige ting mot deg. Misbruk er en sykdom, som ofte er et resultat av annen sykdom eller uhelse. Vi straffer ikke sykdom i Norge.

Rusreformen er ikke en legaliseringsreform. Narkotika er fortsatt forbudt. De som selger narkotika skal straffes og politiet kan beslaglegge narkotiske stoffer, men de kan ikke arrestere deg eller bøtelegge deg om du oppbevarer narkotika til eget bruk. Regjeringen har justert referansemengden med narkotika du kan ha med deg. Regjeringen har også tatt høyde for at mange avhengige har et blandet bruk slik at man kan oppbevare inntil tre forskjellige rusmidler samtidig.

Fredrikstad er en av de 35 byene der 60 prosent av overdosedødsfallene skjer. Vi vet at Fredrikstad kommune gjør et godt stykke arbeid med å hjelpe og behandle dem de får tak i og dem som ønsker hjelp. Vi er bekymret for dem som ikke tør å ta kontakt. Dem som sliter med avhengigheten alene, i frykt for straffereaksjoner om de ber om hjelp. Vi er bekymret for sårbar ungdom som blir møtt med trusler om politianmeldelse fremfor med forståelse, omsorg og hjelp.

Ikke misforstå oss, vi er ikke naive til den negative virkningen narkotika har på samfunnet. Det er heller ikke Høyre eller regjeringen – men vi mener at mennesker som lever i rushelvete ikke fortjener straff for å være syke. Rusavhengighet rammer også venner og familie til den avhengige. Denne reformen er like mye for moren som har betalingsanmerkninger fordi hun har prøvd å holde barnet sitt unna fengsel, som den er for sønnene som ruser seg.

Det er på tide å omfavne rusreformen. Det er på tide å ønske vår tids viktigste sosiale reform velkommen. Det er tid for medmenneskelighet.