Det var interessant å følge debatten på Litteraturhuset om kommuneøkonomi, og spesielt duellen mellom ordfører Siri Martinsen og Høyres Sekkelsten. Det var interessant å høre hvordan Sekkelsten ga Arbeiderpartiet skylda for alt som er galt i kommunen, forresten ikke noe nytt at han gjør det, men når han i samme runde anklager Arbeiderpartiet for manglende politisk styring blir det litt rart.

Det henger ikke helt sammen.

At Fredrikstad kommune har økonomiske utfordringer er ikke noe nytt. Det har vi hatt i mange, mange år. Det er flere grunner til det – den enkle forklaringen er at vi er det man kaller en lav-inntektskommune samtidig som vi har en befolkningssammensetning som trenger mange gode offentlige tjenester.

Det betyr at vi må få mer ut av de pengene vi bruker på barn, unge og eldre. Det mener jeg Fredrikstad kommune er ganske flinke til.

I tillegg legger vi bak oss en pandemi, og det er krig i Europa. Det påvirker oss og alle andre kommuner. Det gir oss ekstra økonomiske utfordringer.

Dersom vi i fremtida fortsatt skal klare å gi gode tjenester til de av våre innbyggere som trenger det, må vi gjøre noen grep for å «få mer ut av hver krone». Det betyr ikke at folk skal løpe fortere enn de allerede gjør, men det handler om å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på.

Det arbeidet er vi i gang med. Det er derfor vi jobber med Bærekraft25.

Det er dette arbeidet Fredrikstad Høyre sannsynligvis mener er manglende politisk styring. Når vi stikker ut kursen for å møte morgendagens utfordringer. Når vi vil ha de ansatte og innbyggerne med for å møte de utfordringene som står foran oss.

I Bærekraftrapporten, som bystyret har vedtatt, ligger det omstillinger for om lag 400 millioner. Noe av det kommunen driver med i dag skal vi gjøre mindre av, noe må vi gjøre på en annen måte, noe må vi gjøre mer av.

Det vil kreve mye av oss fremover. Det kalles politisk styring.

Fredrikstad Høyre mente i debatten om Bærekraft i bystyret at dette er kommunedirektørens, altså administrasjonens, oppgave å løse – og ville ikke ta politisk stilling til innholdet i selve rapporten. Det er altså Høyres svar på hva de mener med politisk styring – nemlig å overlate disse beslutningene til kommunedirektøren.

Ganske forvirrende egentlig når de i rett etter hevder at «Styringen av Fredrikstad er overlatt til administrasjonen» når det var akkurat det de gjorde.

Det vil si at Fredrikstad Høyre mener det ikke er et politisk spørsmål om det skal koste noe for å ta ferga eller ikke. Det samme gjelder forslag om å legge ned tjenester som +Huset eller andre ting som var foreslått. Det var ikke «politisk styring» for Sekkelstens Høyre.

Merkelig.

Politisk styring handler om å fatte modige og riktige beslutninger for fremtida. Her løfter Sekkelsten armene i lufta og mener det er kommunedirektørens oppgave – og i neste runde mener at «…….politikerne kan gå hjem og ikke komme tilbake før ved valget i 2027, så hadde ikke byens innbyggerne merket noe som helst…….».

Håper dette var mer en flåsete uttalelse enn at han faktisk mente det.

Østsiden sykehjem, nye Onsøyheimen, gratis ferge, Lislebyhallen, næringsfond, lokalsamfunnsfond, rehabilitering av Bibliotekets Aula, oppgradering av Kongstenhallen, ny fritidsklubb i sentrum og omfattende satsing på lærlinger er noen eksempler på tiltak som har kommet etter politiske bestillinger.

Politikk nytter – hvis man tør og vil!

Jeg synes det er fint at Fredrikstad Høyre fokuserer på alt som er feil i kommunen. Det gir oss påminnelser om at vi alltid kan bli bedre.

Det er bra at det er stort fokus på politisk styring – det er viktig. Håper det blir mer fokus på det fremover – ikke bare klaging og politisk sutring som jeg opplever at Fredrikstad Høyre driver med.