Fredrikstad har en relativt kort historie rundt atelierfellesskap bortsett fra PLUS i Gamlebyen. Utover på 80- og 90-tallet dro de lokale kunstnerne i gang både Østfold Kunstnersenter og de ulike innovative festivalene, som førte til en ny optimisme. Vaterland hadde allerede en gruppe kunstnere med mindre verksteder boende.

FRA FMV 2004 til ØRA 2007

Tidlig på 2000-tallet fikk vi en ny bølge av tilvekst til kunstnermiljøet i byen. FMV-området var nå et øde sted med tomme næringsbygg og et stort investeringspotensial, men som oftest styrt av gigantiske planer som nesten aldri ga rom for enkle kunstnerverksteder. Flere kunstnere fikk likevel i noen år leie for en billig penge av den mest idealistisk innstilte av eiendomsaktørene. En gryende tendens til å samle kunstneres verksteder, fortsatte etter at tomme DeNoFa-bygg kunne tas i bruk av fem kunstnere i 2007.

2012 – Hydrogenfabrikken

Mange kjenner historien om Hydrogenfabrikken og optimismen rundt den storslåtte innvielsen av Kunsthallen. Men få kjenner til de ulike kompetanse-koblingene som muliggjorde ideen om en totalforvandling av en nedlagt hydrogenfabrikk, eller den utrettelige arbeidsprosessen som fant sted i årene 2009–2012. Initiert av Fredrikstad Utvikling ble arbeidet drevet frem i en allianse mellom kunstnere og næringsliv der kunstnerne var drivkraften.

Den kunstnerdrevne prosessen har siden dette fortsatt med økt styrke og er nå i ferd med å etablere et solid verkstedsmiljø for kunstnere. Fredrikstad kommune er nå også offisielt involvert for første gang i historien med både ny kulturplan og en stor vilje og forståelse for vår ateliersak fra de aller fleste politikerne, med noen få unntak.

2016 – Hylla

Erfaringen som kunstnere og leietagere gjorde de første tre årene på Hydrogenfabrikken, var delte. Selve kunsthallen var energifeltet for oss som leide ved siden av og det store trekkplasteret for publikum. Fredrikstad var med etablering av Hydrogenfabrikken Kunsthall satt på kunstkartet i Norge for første gang siden Grafikkbiennalens tidlige glansdager. De første utstillingene var i kunsthallformat, med en profesjonell ledelse, men med et altfor lite budsjett.

Krisen rundt pandemien tydeliggjør på landsbasis at atelierstøtte er den viktigste støtten profesjonelle kunstnere innen visuell kunst kan motta.

Men hele grunnlaget for den mangeårige satsingen på Hydrogenfabrikken var i 2015 visket bort da kunsthallen ble lagt ned, og uten overtagelsen av Hylla ville kunstnermiljøet på området nå gått i oppløsning og i beste fall hatt to og to kunstnere i spredte bygninger over hele området. Hylla atelierfellesskap ble realisert i 2016 som en ren satsing på kunstnerverksteder i et annet bygg etter to år med nedadgående tendens. Avtalen om Hylla ble forhandlet frem til et kostnadsminimum Orkla Eiendom kunne akseptere. Samtidig foregikk et eierskifte og planlegging av en større omorganisering av bruken av selve Hydrogenfabrikken uten vår viten.

Samarbeidet med de nye eierne av Fredrikstad Innovasjonspark har likevel vært godt, med klare skillelinjer mellom røffe kunstnerverksteder og kontorlokaler for annen næring. Erfaringen i denne prosessen er at det er klart mest hensiktsmessig å samlokalisere seg i rene verkstedsbygg.

2016 – Sirius

Alt i alt har disse erfaringene mht. samlokalisering, prisnivå, forutsigbarhet og langsiktighet, gitt oss et svært godt grunnlag for å skape et myldrende kunstnermiljø som også kommer byens befolkning til gode ved å sikre at de som setter i gang de kollektive kunsttiltakene til glede for publikum, har et sted å jobbe, sammen. I januar 2016 ble Sirius* Fredrikstad Kunstnerunion (endret fra Hydrogenfabrikken) stiftet, en interesseorganisasjon som knytter flere profesjonelle atelierfellesskap i Fredrikstad sammen.

NTP 2019

Vi stiller enkle krav til innvendig standard som krever minimal oppussing. Vi har tydeliggjort grunnlaget for en videre samlokalisering av kunstnerverksteder og håndverksbaserte enkeltmannsforetak. Ikke minst har vi ekspandert uten en eneste tusenlapp til utredning, kun med dugnad, forhandlinger og møtevirksomhet. Sommeren 2019 flyttet Sirius-medlemmer inn i håndverksmiljøet på NTP. Vi har derfor nå to visjonære kunstnerklynger knyttet sammen, organisert gjennom Sirius. Det arrangeres jevnlig workshops med faglig veiledning og nesten alt Sirius foretar seg gir tilbake til byen i form av deling av kunnskap og økt synlighet og tilstedeværelse på et faglig høyt nivå.

Status 2020

Prosjektrom Helium er fortsatt godt benyttet men vi har jevnt økende pågang og et behov for å øke antall fellesverksteder. Kulturplanen er vedtatt med klart mandat til å involvere Fredrikstad kommune for å sikre langsiktighet og en leiepris vi har råd til. En viktig erfaring fra Hydrogenfabrikken er at satsingen der trakk en stor gruppe kunstnere til byen. Fredrikstad fremsto svært attraktiv og det ble mulig planmessig å bygge opp et miljø.

Atelierfond

Hva må til for å sikre en fornuftig leie og trygghet for kunstnerverksteder i fremtiden? Sist vi skrev om ateliersituasjonen, i fjor høst, påpekte vi at Fredrikstad kommune var dårligst i klassen på involvering. Kulturplanen endret mye, slik at vi meget mulig blir den beste kunstnerbyen i hele Viken.

Vi har lenge sett på modeller for fond og stiftelser for atelier og vi er i god dialog med Isegran Eiendom og kulturetaten om realisering av potensielle bygg.

Mistet pandemimidler

Fredrikstad kommune utlyste i sommer ekstraordinær tildeling av pandemimidler, hvor målsettingen var å støtte profesjonelle aktører innen kunst og kultur for å sikre utviklingsmuligheten for et kompetent og aktivt kulturmangfold i byen. Nå var tiden inne for å be politikerne om å oppfylle noe av kulturplanen de selv nylig vedtok.Da rimer det dårlig at én politiker velter en stor tildeling (i vår målestokk) i et kulturutvalgsmøte hvor første virkelige tilskudd fra kommunen, kunne gjøre det mulig å bygge et solid atelierfond.

Fondets hensikt er langsiktig men fikk en naturlig start i vår. Da koronaen rammet forsvant alle inntektsmuligheter for kunstnere over natta, gallerier stengte, noen for alltid, prosjekter ble avlyst eller utsatt. Krisen var et faktum! Mange av kunstnerne hadde jobbet hele vinteren med prosjekter som skulle presenteres i vår, med honorar som altså nå uteble. De fleste falt utenfor alle krisepakker. En medlemsundersøkelse i mars viste da også at nesten 70 prosent risikerte å måtte si opp verksteder dersom pandemien fortsatte.

Så mange som 26–28 arbeidsplasser sto i fare for å forsvinne. Hva kunne Sirius* gjøre i denne akutte situasjonen? Et av flere tiltak ble vindusutstillingen «I skyggen av Korona!» i sommer, med støtte fra Kulturrådet og kulturetaten i Fredrikstad. Gjennom dugnad, gaver, donasjoner og provisjon på salg, klarte vi da å starte et solidarisk atelierfond som et sikkerhetsnett mot de problemene vi vet kommer.

Målsettingen med et atelierfond/atelierstøtte er å sikre profesjonelle kunstnere i Fredrikstad så hensiktsmessige, forutsigbare og trygge arbeidsplasser som en kunstnerøkonomi kan klare. Krisen rundt pandemien tydeliggjør på landsbasis at atelierstøtte er den viktigste støtten profesjonelle kunstnere innen visuell kunst kan motta.