Nå er det ett år siden dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter ble sendt på NRK Brennpunkt. Dokumentaren viste systematisk og grov dyremishandling, og skapte sterke reaksjoner i befolkningen. Det var første gang vi fikk se et utilslørt bilde av leveforholdene til norske griser, som står i sterk kontrast til kjøttindustriens reklamefilmer.

Flere politikere reagerte sterkt og krevde endringer. Landbruksministeren lovet at det skulle innføres kameraovervåkning på alle norske slakterier, og det ble krevd flere uvarslede tilsyn fra Mattilsynet. Volden og de dårlige leveforholdene skulle slås hardt ned på. Så hva har egentlig skjedd det siste året?

Det ble fremmet forslag på Stortinget om å bedre levekårene til norske griser og styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferden i landbruket. Men Stortingets flertall valgte å stemme ned forslagene.

Prosjektet med kameraovervåkning er utsatt på ubestemt tid. Landbruksministeren har også overlatt ansvaret for å rydde opp til griseindustrien selv. Det er svært bekymringsfullt at Norges øverste ansvarlige for dyrevelferd velger å overlate ansvaret til en industri som over flere år har vist at de ikke evner å oppdage og stanse dyrevelferdsbrudd.

Mattilsynet drar på stadig færre uvarslede tilsyn på norske grisefarmer. Deres årsrapporter viser at antall uvarslede tilsyn har gått ned med 24 prosent det siste året, og i 2019 var hele to av tre tilsyn varslet på forhånd.

Økokrim etterforsket noen av lovbruddene som ble vist i dokumentaren, men valgte å henlegge tre av fire forhold. Bøndene i dokumentaren leverer fortsatt griser til Nortura og andre aktører i kjøttindustrien. De har heller ikke fått noen sanksjoner fra Mattilsynet.

Den dårlige oppfølgingen fra myndighetene etter dokumentaren er ikke annet enn et svik mot grisene. Det påstås at vi har verdens beste dyrevelferd, men denne påstanden har ingen troverdighet før politikerne tar et krafttak for å heve dyrevelferden.