Myndighetene varsler undersøkelser av deponiet

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Borge deponi. Utslipp av deponivann og håndtering av avvik er temaet.