Det er kjent at beboere i Halden kan benytte seg av egne hytter på Grimsøya. Grimsøya ligger i Sarpsborg kommune. At Sarpsborg og Halden kommune aksepter dette begrunnes med at hyttebeboerne benytter samme fastlege og eventuelt sykehuset på Kalnes uansett om vedkommende er på hytta eller hjemme. Dette er ikke noe problem for våre naboer.

Ordføreren på Hvaler har valgt en annen løsning. Men hvorfor skulle ikke arrangementet til Sarpsborg og Halden også fungere for Hvaler? Var motivet å vise handlekraft, oppnå mest mulig mediedekning lokalt og nasjonalt, og uten å ta hensyn til næringslivet eller hytteeiere på Hvaler? Det siste spørsmålet får man nok aldri svar på, men det hadde vært fint med svar på det første.

Handlekraft kan vises både når man tar en mindre heldig beslutning og ikke minst når man velger å endre den. Det er aldri for sent å snu.

De mange hytteeiere fra nærliggende kommuner til Hvaler kunne ha benyttet hyttene uten at de hadde belastet helsevesenet på Hvaler. Det er ingen ambulanser stasjonert på Hvaler, ei heller sykehus. Ambulansene kommer fra Fredrikstad eller Sarpsborg og kjører pasientene til Kalnes eller til legevakten på Kråkerøy.

Når det gjelder fritidsbåtene har myndighetene anbefalt minst to meter avstand når båtene fortøyes i skjærgården. I gjestehavnene tilsier dette at annenhver båtplass kan benyttes når folk er om bord. Men med Hvaler-ordførerens ekstra innstramninger kommer Skjærhalden til å være tom i påsken. Alternativet kunne ha vært en halvfull gjestehavn med take-a-way-mat fra restaurantene og et næringsliv som kunne ha hatt sårt tiltrengt omsetning i en viktig periode for dem. Vi får håpe at båtfolket ikke fortsetter å legge turen forbi Skjærhalden når disse koronatider er over. Næringslivet trenger båtfolket.

Les også

– På Hvaler hjelper vi hverandre

For kort tid siden gikk Redningsselskapet ut og anbefalte båtfolket å holde seg hjemme på grunn av smitterisiko for mannskapene om bord på redningsskøytene. Det ble massive motargumenter fra medlemmene og mange utmeldelser. Nå har Redningsselskapet snudd og ønsker båtfolket velkommen på sjøen i påsken. De henstiller til båtfolket å vise forsiktighet, ikke ta risiko og følge myndighetenes henvisninger. Handlekraft kan vises både når man tar en mindre heldig beslutning og ikke minst når man velger å endre den. Det er aldri for sent å snu.

Myndighetenes håndtering av koronaviruset ser ut til å virke for Norge. På onsdag 1. april hadde Norge 44 døde siden epidemien startet, og til sammenligning hadde Sverige 59 døde på denne dag og 239 til sammen. De norske kurvene har flatet ut, og er man litt positiv, kan man til og med se en svak reduksjon. Det kjennes bra!

Ambulansetjenesten har for tiden 70 prosent belegg og sykehuset på Kalnes har aldri hatt så mange ledige senger som nå. Om det skulle inntreffe et par ekstra benbrudd på Hvaler, hadde det nok gått fint. Myndighetene har heldigvis gitt oss nok Møllers tran. Vi takker for det, men jeg tror ikke vi trenger en ekstra dose fra ordføreren på Hvaler.