Myndighetene anbefaler maks 15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn

Av
DEL

Mandag ble den nye veilederen om smittevern for 1.–7. skoletrinn under covid-19-utbruddet lagt ut, blant annet med anbefalte gruppestørrelser.

– For de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse, heter det i veilederen.

Myndighetene ber skolene organisere i mindre grupper, for eksempel maksimalt 15 elever per lærer for 1.–4. trinn.

Artikkeltags