Eventselskapet som ble etablert så tidlig som i 2002 har kontoradresse i Smaugsveien i Engelsviken. De tre foregående årene har omsetningen variert mellom seks og åtte millioner kroner. Så kom koronaen.

Har fått statstøtte

«I mars 2020 oppsto det en rekke forhold og internasjonalt som følge av spredning av covid-19-viruset. For selskapet medførte dette umiddelbar stans/kansellering av oppdrag som allerede var booket inn og planlagt for 2020. Selskapet har gjennom 2020 mottatt kompensasjon fra staten og gjort tiltak for å begrense tap» skriver selskapet i årsregnskapet regnskapsåret 2020.

Ett av tiltakene var å permittere den ansatte. Personen ble permittert da Norge stengte i mars og har siden vært permittert stort sett ett hundre prosent hver måned.

«Den ansatte er fremdeles permittert», heter det i revisjonsberetningen datert 8. mars i år.

Kuttet lønn til en tredel

Med fasit i hånd, ble regnskapet for 2020 heller trist lesing. Fra en omsetning som varierte mellom seks og åtte millioner kroner de tre foregående årene, endte omsetningen på 4,2 millioner kroner. Selv om utgifter til lønn ble redusert fra 760.000 i 2019 til kun 249.000 i 2020, var ikke dette nok til å unngå røde tall.

Driftsresultatet for 2020 endte på 255 .000 i minus. Årsresultatet endte på minus 439.000 kroner. Selskapet hadde en positiv egenkapital (894.000 kroner) ved utløpet av 2020.

Eneeier og daglig leder Lars Petter Fjeld vil ikke medvirke til en sak og sier til Fredriksstad Blad at han ønsker å holde en lav profil.