I behandlingen av energimeldingen godtar Stortinget at Norge går mot et kraftunderskudd i 2026. Konsekvensene kan bli ekstra ille for Sør-Norge og hele vår region.

Det er bare fire år til Sør-Norge risikerer et kraftunderskudd, ifølge Statnett. Olje- og energiministeren svarer at det også finnes andre prognoser som viser et mindre dystert bilde. Det er riktig, men det skyldes at de andre prognosene legger til grunn en mindre ambisiøs klimaomstilling, og at færre av de planlagte industrietableringene gjennomføres. Vil statsråden det? Vil Stortinget?

Én ting er helt sikkert, mye av det som vil gå tapt, går i så fall tapt i vår region. Treforedling, næringsmidler, klimateknologi og utslippsfri transport er fremtidsnæringer med stort potensial, men som trenger mye elektrisitet til en fornuftig pris. Satsninger for å redusere klimagassutslippene, og for å sikre fremtidens arbeidsplasser i regionen kan gå tap, når industrien ser at det ikke finnes nok kraft til å realisere nye prosjekter. Det betyr at prosjekter som kunne skapt arbeidsplasser og verdier av lokalt, i verste fall kan havne i utlandet.

I behandlingen av energimeldingen viser flere partier at de er oppmerksomme på utfordringene knyttet til et kraftunderskudd i 2026. Men det finnes ikke flertall for noen løsninger på problemet.

Det enkleste som kan forhindre kraftunderskuddet er en storsatsing på energieffektivisering og solenergi de kommende årene. Her er noen eksempler på hva Stortinget kunne ha vedtatt, for i årene frem til 2026 ha en bedre plan for å gjøre tilgjengelig mer kraft:

  • Inngå en tilleggsavtale med styringsmål for Enova, med oppdrag å realisere 10 TWh energieffektivisering og 5 TWh strømproduksjonen i bygg i 2030.
  • I statsbudsjettet for 2023 – og årene deretter – sette av 1 mrd. kroner til å støtte velprøvde energitiltak i husholdninger, herunder borettslag og sameier.
  • Påse at Enova også skal tilrettelegge ordninger som utløser energitiltak i næringsbygg, kommunale bygg og landbruksbygg.
  • Følge EU-kommisjonens oppfordring til medlemsstatene; fjerne mva. på produkter og tjenester som gir energisparing i hjemmene, gjennomføre en bred renovasjonsbølge i bygningsmassen og sette krav om solstrøm på alle nye bygg.