Ungdomsfest gikk over styr: Bekymrede ungdommer tilkalte ambulanse da 13-åring ble overstadig beruset