Det var stor oppslutning, og cirka 400 ivrige demonstranter  møtte opp på flyplassen for å markere sin motstand. Det store oppmøtet skapte litt kø på flyplassområdet, og forsinket aksjonen noen minutter, skriver Moss Avis.

Folkeaksjonen startet cirka 18.15, og da  appellene var unnagjort, gikk alle de fremmøtte ut av avgangshallen for  å «slå ring» om flyplassen, med tente lysfakler.

De som møter opp har plakater der det står «Vi bryr oss» og «Stopp avgiften».

Markeringen ble holdt inne på Moss Lufthavn Rygge, hvor flere fikk si sin mening.

 

Disse skal holde appell:

  • Pål Tandberg, administrerende direktør ved Moss Lufthavn Rygge.
  • Filip Lolland, passasjer og student.
  • Bente Jæger, Visit Østfold.
  • Britt Øyen, lokallaget til LO i Moss.
  • Bjørn Petter Jenssen, LO.
  • Frank Skjærbekk eller Frode Skjennem.

Ulike konkurransevilkår

Tirsdag formiddag har Konkurransetilsynet oversendt sin høringsutalelse til Skattedirektoratet, i forbindelse med innføringen av flyseteavgiften. Der kommer det frem at tilsynet mener flypassasjeravgiften kan gi ulike konkurransevilkår og derfor må utredes nærmere. Frank Skjærbekk er glad for dagens nyhet.

- Det er et ledd i riktig retning. Det viser jo bare at politikerne vedtar ting de overhodet ikke burde gjort. De kan ikke ha tenkt på konsekvensene de steller i stand, sier Skjæbekk.

 

- Hva forventer dere av aksjonen i kveld?

- Jeg håper at mange finner veien til Rygge i kveld for å markere at vi som som bor her i området, og som trenger å bruke flyplassen vår, skal få slippe å reise til Gardermoen. Samtidig som det ikke er noen hemmelighet at vi trenger arbeidsplassene som flyplassen gir oss, avslutter Skjærbekk.