Til NRK sier Ryanair at de kommer til å stenge sin base på Rygge fra 1. november neste år dersom flyseteavgiften blir innført i Norge.

O’ Brien mener at flyseteavgiften er en feilslått politikk, og at den vil skade norske interesser.

– Jensen kalte oss inn til møte. Det var fint å møte henne og si våre meninger om avgiften. Hun var interessert i å høre om konsekvensene, men jeg kan ikke si noe om hennes syn på saken, sier O'Brien til NRK.

Han hevder at Ryanairs passasjerer ikke vil betale en ekstra avgift, tilsvarende ni euro, og at Ryanair heller ikke vil innkreve den.

Etter møtet uttalte Siv Jensen til NRK at det var viktig å høre innvendingene Ryanair hadde.

– Nå skal vi sende avgiften ut på høring, før den eventuelt blir en realitet i april. Da må vi få all relevant informasjon på bordet, sier Jensen til NRK.