– Det var ikke Venstres ønske eller idé i budsjettforhandlingene før jul å innføre en spesifikk passasjeravgiften, men heller at det skulle justeres på andre avgiftsnivåer for å gi et miljøbidrag, hevder leder for Moss Venstre, Sindre Westerlund Mork.

Forsvarer Grande

Han forsvarer likevel sin partileder, Trine Skei Grande, som de siste dagene har fått mye verbal juling etter at hun uttalte at «det er gode nyheter dersom flyseteavgiften får Ryanair til å trekke seg fra Rygge».

– Jeg har ingen problemer med å forsvare henne, sier Mork som hyller sin leder for å være «hard mot de harde», sier Mork.

– Men det er arbeidsplasser på Rygge, ikke i Ryanair, som kan gå tapt?

– Jeg er enig i det, sier Mork som ikke har problemer med å forstå at mange kan føle at de er små brikker i et politisk spill.

Aviator-sjef Kjell Espen Skjævestad reagerer kraftig på Venstre-lederens utspill.

– Blir ikke færre fly

– Det faller på sin egen urimelighet å snakke om miljøeffekt når enkelte politikere, istedenfor Ryanair, ønsker andre aktører velkommen til Rygge, påpeker han og minner om at av dét blir det ikke færre fly i lufta. Skjævestad er leder for 150 ansatte på Rygge og legger ved siden av de ansattes skattepenger igjen snaue seks millioner kroner til lokalsamfunnet. – Vi handler lokalt, sier han.

Les det personlige brevet fra Rygge-ansatte Nina: - Hvorfor vil du ta fra meg jobben, Grande?

Skjævestad er bekymret for den kompetansen som kan forsvinne både på Rygge og de andre flyplassene i landet der selskapet er representert.

– Viktig med innspill

Sindre Westerlund Mork håper nå at folk benytter høringsprivilegiet. I denne saken kommer høringen etter vedtaket om innføring av avgiften.

– Men hefter det ikke så mye politisk prestisje i denne saken at en høring ikke betyr noe?

– Det er viktig å lytte til innspill og agere ut fra det, sier Mork som tror effekten av en høring betyr mer enn den politiske prestisjen. Han mener han forstår Rygges forretningsmodell.