Mørkedalen er en femhundremetersskog godt beskyttet mellom høydedragene Kiæråsen-Lislebyfjellet i øst og Bratthammeren-Falchåsen i vest. Selv om trafikken går tung på Rolvsøyveien, noen hundre meter unna, er det knapt en motorlyd å høre når vi rusler gjennom den høyreiste edelløvskogen nederst i dalbunnen. Mørkedalen er skult, fredfull og uberørt av hogst gjennom mange år. Lister du deg gjennom områdets mange små stier, kan du høre bekkenes sang og fløytene fra mange ulike småfugl. Er du heldig, får du også med deg snatringen fra et par ekorn som leker i en storgran på vei mot konglene i kronen.

Tidligere i år viste samtlige politiske partier både ønske og vilje til å bevare Mørkedalen som en nærskog for lokalsamfunnene Cicignon, Trara og Lisleby for fremtiden. Dette gjenspeiles nå i høringsversjonen av kommuneplanens arealdel 2019–2031 der et tidligere «gult» BA-område på tvers av Mørkedalen har blitt et grønt LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv).

Fredriksstad Blads hovedoppslag torsdag 7. februar gir oss derimot på nytt frysninger nedover ryggen. Artikkelen viser til Bane-Nor og Statens vegvesen sitt ønske om å bruke det tidligere stenbruddet i Kiæråsen som deponi for masser som vil komme fra de fremtidige tunnelene gjennom sentrum (Du kan finne detaljene på: www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/rapport-naturmangfold.pdf. )

 

 

Her skal det gamle Lislebyfjellets linjer reetableres, og flott er det, som et unikt fjellplatå tett på Glommas utløp. Det er bare en hake ved forslaget: Tilførselsveien som skal bringe utstyr, maskiner og overskuddsmasser med tungtransport er tenkt å gå tvers igjennom Mørkedalen og på tvers av hovedstien sør-nord! Her har man altså en idé om at man skal bruke Lisleby Allé – en vei som fortsatt venter på gang- og sykkelfelt til tross for områdets mange skolebarn – som tilførselsvei for deponi av omkring én million kubikkmeter fjell, sten og sand!

En stor lastebil tar i underkant av 15 tonn per tur. Granitt har en egenvekt på litt under tre tonn per kubikkmeter. En enkel kalkulasjon tilsier rundt regnet 200.000 lastebillass med sten gjennom lokalområdet. Nå sier riktignok Bane-Nor at de ønsker å ta ut en del av tunnelmassene direkte til stenbruddet. Likevel, hvis kun halvparten må transporteres på vanlig vei, og vi regner med at gravingen vil holde på i fire år, blir det likevel 25.000 lass per år, eller cirka hundre lastebillass hver dag gjennom årets hverdager!

Det er ikke så vanskelig å se for seg konsekvensene: En ødelagt turvei, massiv støy fra morgen til kveld, dyreliv som forsvinner og grått støv som legger seg på skogens bladene der duggen før perlet. For ikke å snakke om risikoen for barna på vei til skolen.

Kjære politikere. Vi regner med at dere ser at dette ikke henger på grep. Dere har reddet Mørkedalen en gang. Vi stoler på at dere vil forsvare den igjen – og i tillegg våre barn!

 

Les også

Vern Mørkedalsskogen – Bymiljølista sier nei til anleggsvei