Morgan Andersen klaget inn VG og Fredriksstad Blad til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en artikkel publisert i begge aviser i desember 2011. Han krevde beklagelse og rettelse etter at Høyesterett hadde sagt at påstandene om at Morgan Andersen stod bak den såkalte Barsom-avtalen ikke var sannsynliggjort.

FB beklaget

VG har nektet å beklage, men Fredriksstad Blad har beklaget. Imidlertid aksepterer ikke Morgan Andersen FBs ordlyd i beklagelsen, og har derfor klaget avisen inn likevel.

I dagens møte i PFU ble begge klagene behandlet, med nesten likelydende utfall.

VG ble frikjent etter en samlet vurdering, med en påpekning om at det ikke ville vært store omkostninger for avisen å beklage. Ett av utvalgets medlemmer tok dissens på beslutningen, og mener at VG har opptrådt kritikkverdig når de ikke vil beklage.

Blankt frifunnet

Fredriksstad Blad blir tvertimot blankt frifunnet av PFU, som mener at det ville bli altfor strengt å felle lokalavisen på bakgrunn av at Morgan Andersen er misfornøyd med ordlyden i beklagelsen. PFU viser også til at artikkelen er innklaget av Morgan Andersen en gang tidligere, og også den gang var konklusjonen at FB ikke hadde brutt god presseskikk.

- Vi er meget glad for denne beslutningen, samtidig som vi hele tiden har vært trygge på at vår beklagelse overfor Morgan Andersen har vært tilstrekkelig. Nå håper jeg at Morgan kan legge denne saken bak seg, sier sjefredaktør René Svendsen.

Samtidig har Morgan Andersen saksøkt både Fredriksstad Blad og René Svendsen personlig for den samme artikkelen. Avisen og sjefredaktøren har begge avvist søksmålet, som skal behandles i forliksrådet. Seks andre medier har fått likelydende søksmål fra Andersen, og samtlige vil etter det FB erfarer bli avvist.

Som forventet

Morgan Andersen hadde nettopp fått kjenneslen fra PFU da Fredriksstad Blad var i kontakt med ham tirsdag formiddag. Han er ikke imponert over hvordan saken er blitt behandlet.

– Jeg tar kjennelsen til etterretning, men jeg mener at PFU har behandlet feil artikkel. Den artikkelen som her er behandlet, er den som er rettet i ettertid. Fredriksstad Blad hevder at de ikke har den originale artikkelen i sine arkiver, sier han.

Til tross for at Fredriksstad Blad beklaget artikkelen tidligere i høst, er ikke Andersen tilfreds.

– Den beklagelsen var ikke god nok. For meg virket det som at Fredriksstad Blad, med redaktør René Svensen i spissen, beklaget at de ikke fant bevis for at jeg sto bak Barsom-artikkelen, sier han.

– Men du fikk jo en beklagelsen du har etterlyst?


– Ja, hadde FB beklaget at artikkelen som ble skrevet var direkte feil, så hadde det vært greit. Men det gjorde de ikke. Beklagelsen var ikke god nok, sier han.