Gå til sidens hovedinnhold

Monstermastene er monumenter over en kommunes dårlige økonomi.

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nødvendig med strømforsyning til Hvaler. Dog, i de fleste andre kommuner graves det derimot ned i bakken. Hvorfor ikke på Hvaler?

Hvorfor de miljøforurensende kolosser av monstermaster, i en kommune hvor alt skal bevares og for all del ikke ønsker større bedrifter eller næringsutvikling?

Jada, økonomi er kjedelig, - MEN viktig. Det henger nemlig sammen.

Et konferansehotell med 100–150 ansatte kunne generert millioninntekter til kommunen hvert eneste år via skatteinntekter, insitamenter fra staten og synergier med allerede eksisterende næringer.

Tilbakemeldinger av skisser/visualisering om et konferansehotell på Stokken, ble møtt med kritikk hvor stygt det var. Vel, det var kun et tankespill på tegnebrettet.

Jeg vil vel påstå at monstermastene er et helt annet inngrep i naturen.

Les også

Kraftige reaksjoner på høyspentmaster i vakre Skjelsbosund: – Dette er en katastrofe!

Inntektene ligger i nettopp slike prosjekter, - til kommunen og gir styrket økonomi og dermed handlingsrom. Private investering benyttes, - ikke kommunens midler ved utvikling/bygging av hotell, som lett kan misforstås.

Har vi noen handlingsrom i dag? Antar at det er totalt fraværende. Inntekter og kostnader danner grunnlaget for velferdstjenester og øvrige oppgaver en kommune skal kunne tilby.

Hvorfor kan vi ikke ta riktige og gode valg? Trolig blir det enda mer utfordrende i årene som kommer. Dette grunnet svekket inntjening, økte kostnader og økt gjeld. En svært dårlig kombinasjon.

I en kommune som kun ønsker småskala-næring og bevaring, så må vi leve med det. Vi kan ikke ønske oss «ting», når vi ikke har råd. Heller ikke gode løsninger.

En av mine bekymringer er om vi skulle trenge flere sykehjemsplasser i fremtiden. Hva da? Det er som kjent flere eldre beboere i kommunen, og det er en grense hvor lenge man klarer seg selv. Har kommunen råd til å bygge tilstrekkelig ut etter behov med egne midler?

Har kommunen mulighet til å øke gjelden? Privatisering på Hvaler er jo utelukket med rød/grønn styring. Våger vi da å bo her på våre eldre dager?

Viser regnskapet at vi har råd til spleiselag med fylket om nye sykkelveier? Har vi tilstrekkelig midler til god drift av skoler/barnehager og øvrige lovpålagte tjenester?

Hva med nok midler til hjemmesykepleien? Svært mange er avhengige av de. Svarer er neppe!

De fleste virksomhetene i kommunen har større merforbruk, dvs går med underskudd. I kommende Formannskap og deretter Kommunestyret, fremlegges kommunens Årsregnskap for 2019. Jeg kan love at det er lite lystig tallmateriale.

Det forteller oss hvorfor Hvaler kommune ikke har handlingsrom til å gjennomføre gode løsningene vi ønsker oss her.

Tallene er fra FØR Covid-19.- selvom det i regnskapsdokumentene står at Covid-19 har hatt innvirkning. Det hadde vært fint å få en forklaring på det, da landet stengte ned først 12.mars 2020. Ikke 2019.

Driftsinntekter er langt under anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi:

- Høy andel netto lånegjeld 105,5 %.

- Disposisjonsfondet redusert til kr 30.000 mill ved årsskiftet, trolig redusert ytterligere pr dags dato. Tviler på at fondet er styrket i 2019/20.

Tillater meg å sitere direkte fra Årsregnskapet for 2019: «Av Endelig Årsregnskap 2019 netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 4 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld viser en kraftigere vekst enn resten av kommune-Norge. -Netto driftsresultat utgjør ca -4,1 prosent av sum driftsinntekter og er langt unna anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi (1,75 %).»

Videre : -netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 4 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld viser en noe kraftigere vekst enn resten av kommune-Norge:

-Hvaler 105,5 %

-Viken Østfold 73,2 %"

Kanskje en idé å avhende/selge kommunal eiendom, frigi midler og leie istedet? Selg Rådhuset, få en utvikler på saken som bygger kontoret og leiligheter. Frigitte midler vil gi bedre handlingsrom. En snuoperasjon er nå langt over på overtid.

Kommentarer til denne saken