Gå til sidens hovedinnhold

Moms og kompensasjon blir avgjørende for reiselivet

«Det er med andre ord gode grunner til at Stortinget bør øke kompensasjonsgraden i regjeringens forslag til minst 70 prosent, slik den var for juli.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2021 er året reiselivet i Viken skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at Stortinget sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at reiselivet i Viken fortsetter å rammes hardt av koronaviruset. Tre av ti bedrifter har de siste fire ukene hatt en halvering eller mer i omsetning som følge av viruset. Like mange bedrifter har planer om oppsigelser, og nesten halvparten har nå permittert ansatte. Over halvparten sliter med å betale regninger og like mange frykter konkurs.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og ikke minst lokale innskrenkinger i slutten av oktober, som både truer med å legge kraftige begrensninger i tiden som kommer. Selv før disse begrensningene meldte 54 prosent av bedrifter som normalt har julebordbookinger, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger.

Kompensasjonen må økes

I den nye kompensasjonsordningen har regjeringen foreslått å kompensere 60 prosent av faste kostnader for bedrifter som har hatt 30 prosent omsetningsfall. Ordningen er nå til behandling i Stortinget. NHO mener at for reiselivet er det for tidlig å stramme inn grensene for omsetningsnedgang og kompensasjonsgrad nå, spesielt i lys av en økende smittesituasjon flere steder i landet. Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

Det er med andre ord gode grunner til at Stortinget bør øke kompensasjonsgraden i regjeringens forslag til minst 70 prosent, slik den var for juli. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned, slik det var i vår. Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på 10 millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet.

Lavere moms bidrar til gjenreising

Regjeringen har dessuten i statsbudsjettet foreslått å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da det vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Viken uteblir. Vi fikk en forsmak på dette i august, da det kun kom 26 kinesiske turister til Viken, sammenlignet med 32.000 i samme måned i 2019. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Lave overnattingstall og milliardtap

Tall fra Benchmarking Alliance for første del av oktoberviser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. SSBs ferske statistikk for september viser at overnattingstallene for Viken falt med nesten 40 prosent, blant de mest dramatiske nedgangene i landet. Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte det norske reiselivet over 41 milliarder kroner. Over 30.000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Viken kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Les også

Big Fish vurderer å stenge etter strengere smittevernkrav: – Det får en alvorlig konsekvens

Kommentarer til denne saken