Gå til sidens hovedinnhold

Mobiltelefoner i klasserommet forstyrrer og forringer læringsmiljøet

Artikkelen er over 1 år gammel

– For mange unge er mobiltelefon bare brukt til lettvint underholdning og stimuli mot kjedsomhet, skriver Arne Skaug. Han er tydelig på at mobiltelefoner ikke bringer noe positivt inn i klasserommet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skoleelev 14 år: «På grunn av mobilen har vi sluttet å kommunisere! Selv i timene sitter elevene bak pultene sine og tar bilder, chatter og skroller ned i smarttelefonene sine. De følger ikke med i timene og lærer ingenting. Vi bruker mobiltelefonene ikke lenger til skolehjelp, men til å spille spill, være en del av sosiale medier og mobbe hverandre».

Foranledningen til denne kronikken er observasjoner som er blitt utført i praksisbesøk av PPU-studenter gjennom flere år og der lærere er oppriktig bekymret for læringsmiljøet i sine klasser på grunn av uoppmerksomhet og dårlig konsentrasjon (og mye uro).

Retningslinjer:

Forrige kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner så ingen behov for nasjonale retningslinjer om bruk av smarttelefon i skoletiden. «Vi verken kan, eller skal, detaljstyre alt fra staten», har han uttalt.

I Norge har politikere og skolebyråkrater dermed skjøvet ansvaret for å bestemme ett eller annet om mobiltelefoner i skoletiden, over på hver enkelt skole og hver enkelt rektor. Dette ser ut til å være en hemsko i bestrebelsen etter å fatte vedtak som kan begrense eller forby elever å bruke mobilen i undervisningstimene på den enkelte skole. Lærere er fortvilet over situasjonen, men skoleledelsen vegrer seg.

Hadde vi hatt nasjonale retningslinjer, ville det vært mye enklere å komme med et forbud. I England er det nesten forbudt, mens i Frankrike er det totalforbud. En undersøkelse i England viser at elevers atferd bedres og mobbing blir redusert som en konsekvens av «mobilforbud».

Forbud – begrunnelse:

Noe av begrunnelsen i et forbud ligger blant annet i at de unge ikke nødvendigvis klarer å utnytte teknologien som et nyttig verktøy, selv om de ofte blir kalt «digitalt innfødte». Snarere tvert imot. For mange unge er mobiltelefon bare brukt til lettvint underholdning og stimuli mot kjedsomhet.

Det er en voksende bekymring for at barn og unge bruker stadig mer tid på telefonen sin på bekostning av lekser, aktiviteter og interaksjon med andre.

Disse uvanene blir raskt overført til klasserommet dersom lærerne og skolene ikke lager rammer for hvordan og når mobilen skal brukes. Når elever svitsjer mellom å følge undervisningen og sjekke mobilen, reduseres konsentrasjonsevnene kraftig. Multitasking er fortsatt en form for oppmerksomhetsskifte som krever hjernekapasitet og læringsevnen blir dermed svekket for de viktige tingene som skjer i klasserommet.

1.-amanuensis og forsker Yvonne Fritze, Høgskolen i Innlandet, peker på at 90 prosent av 9-11-åringer har smarttelefon i dag og så å si alle 14–15 åringer. I 2018 kom hun og kollegene Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle med rapporten «Digitale forstyrrelser i skolen -erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.»

Undersøkelsene ved to skoler viste at skjerpede regler for mobilbruk reduserte omfanget av forstyrrelser. Samtidig fikk skolene satt sosial inkludering på dagsorden. Dette medførte, mao., bedre læringsmiljø og sosialt miljø mellom elever. Mobbing ble også redusert.
Det som er særlig skremmende ved økt mobilbruk, er at undersøkelser viser at jo mer digitale hjelpemidler, jo mer går det ut over de svake elevene. De svakeste blir svakere, fordi de ikke forstår helt nytten av hjelpemidlene. Disse har ikke digital bevissthet og derfor går det ekstra mye energi fra disse elvene med til å forstå nytten og finne frem i digitale dingser.

Den forrige kunnskaps- og integreringsminister sa det samme: «Vi ser at særlig de svakeste elevene lar seg distrahere av mobilene i timen. Ved å lage tydelige regler om mobilbruk, kan vi hjelpe disse elevene til å konsentrere seg om det som faktisk skjer i timen.»

Foreldres ansvar:

Det er en voksende bekymring for at barn og unge bruker stadig mer tid på telefonen sin på bekostning av lekser, aktiviteter og interaksjon med andre. Ny forskning peker på at skjermen gjør barna ulykkelige og deprimerte. Foreldrene bør også vite at mobilbruk kan føre til et dårligere forhold mellom barn og foreldre. Når også foreldre er mye på skjerm, har de færre samtaler med barna sine og har en tendens til å bli noe mer uoppmerksomme ovenfor barna. Ikke bare stjeler foreldrenes mobilbruk verdifull tid og anledning til å gi meningsfull emosjonell støtte, og positiv oppbacking av barna; mobilbruken kan også fremprovosere flere følelsesutbrudd hos barna som gjør disse frustrerte og hyperaktive. Disse faktaene er basert på en studie som har undersøkt 172 familier online der de har svart på spørsmål.

Depresjon og angst:

Ulike undersøkelser som støtter et forbud. Førsteamanuensis og overlege Ismail Cûneyt Gûzey, NTNU: «Flere studier har pekt på sammenhengen mellom skjermavhengighet og økt selvmordsfare og depresjon». Halvparten av tenåringene som brukte fem timer eller mer på skjerm hver dag meldte om selvmordstanker eller perioder med håpløshet og tristhet. Av dem som brukte mindre enn en time på skjerm hver dag, hadde bare halvparten av de unge slike tanker, ifølge forskningen som er publisert i Clinical Psychological Science

Lykke/glede

En studie ved San Diego State University basert på tall fra en million amerikanske 8-, 10- og 12-åringer viser at disse elevene som bruker mye tid på telefonen sin er mindre glade enn barn som investerer mer tid på andre aktiviteter som idrett, lesing og være med på sosialt samvær, ansikt til ansikt. Disse aktivitetene er knyttet til mer glede, ifølge forskerne.

Faresignalene er tydelige. Det oppfordres derfor til at skoleledere tar debatten og er modige i den forstand at de tar diskusjonen på sin skole for å fremskaffe et bedre læringsmiljø for sine elever ved å fremskaffe tydelige regler.

Kommentarer til denne saken