Det gjøres nasjonale vedtak og beslutninger for å få skolene til å etterleve nulltoleranse for mobbing. Men alt dette er helt verdiløst så lenge rektorer og lærere bare viser god vilje, men ikke innehar tilstrekkelig lederkompetanse og gjennomføringsevne.

Det er ikke hva du sier, men det er hva du gjør som beviser hva du som lærer og rektor står for. Med så mange mennesker, store og små på en skole, snakkes det mye om inkludering og mangfold. Og det er i møte med annerledesheten skoleledere og lærere blir satt på prøve. Her kreves det godt lederskap og mot til å vise gjennomføringsevne.

Så hvorfor retter ikke skoleledelsene rundt om blikket mot bedrifter, og tilegner seg kunnskap og lærdom om hva ledelse egentlig er?

Skolens ledelse er ansvarlig for at alle ansatte arbeider med å skape gode relasjoner, også i samarbeid med familiene. Det er skolens ansvar å skape en kultur uten mobbing, og hvor alle anerkjenner og støtter hverandre. En skole kan sammenlignes med en bedrift med mange avdelinger som hver har mange ansatte.

På samme måte som ledere i bedrifter gjør, må lærere også legge vekt på teambuilding og å bygge lagkultur for sine klasser. Lærere må slutte å se på seg selv som bare lærere, men i større grad som ledere. De skal lede en klasse med fra 20 til 30 elever. Noe som tilsvarer en mellomstor bedrift. Da må de ta en leders ansvar og vise gjennomføringsevne.

En lærer er å sammenligne med en mellomleder i en bedrift, og hvor rektor er administrerende direktør med det totale ansvaret. Så hvorfor retter ikke skoleledelsene rundt om blikket mot bedrifter, og tilegner seg kunnskap og lærdom om hva ledelse egentlig er?

Aktivitetene på skolen skal være i skolens regi og ikke elevenes. Det er en tydelig lærers/leders ansvar. Dersom katten er borte danser musene på bordet. I overført betydning, om ikke læreren tar styringen, tar elevene den.

Lærerne skal være vennlige og bestemte og fremstå som en trygg lærer/leder med stram regi. Da må de også våge å være ledere. Primæroppgaven til en lærer er å gi elevene kunnskap, ikke å være barneoppdragere. Det er det foreldrene som har ansvaret for.

Har vi i skoleverket mange lærere og rektorer som ikke ser på seg selv som leder og som ikke viser gjennomføringsevne, skapes ikke gode kulturer, mobbingen fortsetter, og skolen vil kanskje produsere middelmådigheter.

Jeg tror nok at det på flere skoler jobbes godt med å forebygge mobbing. Det gjøres gjennom at lærere systematisk avdekker slike forhold. Mange av de ansatte har både øyne og ører åpne for å forebygge at mobbing får utvikle seg.

Men i altfor mange skoler vil jeg tro at ledere mangler fokus, vilje til å se, og hvor gjennomføringsevnen er fraværende. Derfor blir mange situasjoner oversett. Mobberne blir ikke avslørt og mobbeofrene fortsetter å lide under denne ukulturen.

Les også

Mobbing i skolen – kommunen må ta tak i oppgavene