Gå til sidens hovedinnhold

Mobbing i skolen – kommunen må ta tak i oppgavene

– Det synes som om forholdet til aktivitetsplikt og aktivitetsplaner er inne i et blindspor i Fredrikstad kommune. Det er selvfølgelig ikke slik at det er tilstrekkelig å iverksette tiltak i «hytt og vær», skriver Per Christian Olsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jorulf Laabak fra Høyre har i Oppvekstutvalgets møte den 13. mai svært prisverdig reist flere spørsmål knyttet til mobbing i skolen med utgangspunkt blant annet i Fredriksstad Blad sitt oppslag den 31. mars. I avisen ble det dokumentert samstemte erfaringer fra åtte foreldre til barn ved den samme skolen, der det ikke var iverksatt riktige tiltak til hjelp for elevene.

Ifølge FB den 15. mai var Laabak mildt sagt lite fornøyd med svarene fra skoleetaten. Det er ikke vanskelig å forstå Laabaks reaksjon. Etaten fremstår jo som unnvikende og fornektende.

Skolesjefen svarte ifølge avisens referat at etaten ikke har innsikt i og informasjon om sakene som er omtalt. I klartekst betyr det at skoleetaten ikke har skaffet seg informasjon som kunne vært presentert Oppvekstutvalget i nøytral form (les: ikke identifiserbart hva gjelder sted og personer). Dette kunne selvfølgelig vært gjort uten å kommentere konkrete enkeltsaker.

Det å si seg fornøyd med å ha laget en aktivitetsplan kan fort fremstå som en kommunal sovepute, og er ikke i samsvar med intensjonen bak bestemmelsene om dette.

Skolesjefen skal også ha uttalt at kommunen har blitt flinkere til å jobbe med mobbesaker, lage aktivitetsplaner og ta elevene på alvor. Dette ligner det lederen av Oppvekstutvalget skrev i FB den 7. april; kommunen har en aktivitetsplikt, men ikke en løsningsplikt.

Det synes som om forholdet til aktivitetsplikt og aktivitetsplaner er inne i et blindspor i Fredrikstad kommune. Det er selvfølgelig ikke slik at det er tilstrekkelig å iverksette tiltak i «hytt og vær». Tiltakene må være forankret i de problemene de skal løse, de skal være konkrete, det skal foreligge en tidsplan, det skal angis hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, det skal være en tidsplan for evaluering av tiltakene og skolen skal dokumentere dette. I alle deler av saken skal elever og foresatte trekkes aktivt med.
I behandlingen av enkeltsaker er det fra overordnet myndighet tidligere påtalt alvorlige mangler i tiltaksplaner og oppfølgingen av disse.

Det er åpenbart et behov for en langt mer aktiv holdning fra skoleetaten når det gjelder disse sakene. For å gi svar på Laabaks spørsmål kunne etaten ha dokumentert at det var gjort aktive søk i egen etat for å finne informasjon, etaten kunne ha tatt kontakt med avisen som kanskje kunne formidle kontakt til foreldrene som ville gi samtykke til dette, eller så kunne etaten ha gått ut med en åpen invitasjon til foreldrene om å ta direkte kontakt. Mulighetene til å finne den informasjonen som åpenbart finnes er mange; fantasi og vilje kreves.

Det er en forutsetning at etaten har en aktiv, søkende holdning til å skaffe seg konkret informasjon om foreldrenes erfaringer. Dette burde jo være en gullgruve for etaten til å sammenstille erfaringer, gjenkjenne fellestrekk og trekke ut kunnskap som ville ha stor betydning for etatens læring og fagutvikling. Formidlingen av denne kunnskapen skal selvfølgelig skje innenfor rammen av bestemmelsene om taushetsplikt.

Til grunn for arbeidet med mobbing i skolen må det på alle nivåer ligge en erkjennelse av at dette gjelder barn som utsettes for alvorlige traumer med tidvis store konsekvenser for deres utvikling på kort og lang sikt. Det å si seg fornøyd med å ha laget en aktivitetsplan kan fort fremstå som en kommunal sovepute, og er ikke i samsvar med intensjonen bak bestemmelsene om dette.

Utfordringen er klar: Ta tak i oppgavene med faglig kunnskap, innlevelse og åpne øyne!

Kommentarer til denne saken