Jeg vil med dette innlegget støtte min bystyrekollega Gøran Karlsen og interpellasjonen han på vegne av oss i Bymiljølista har bedt bystyret om å behandle. Jeg benytter også anledningen til å oppklare noen misforståelser som synes å ha oppstått i kjølvannet av vår interpellasjon.

Bymiljølista vil ikke gripe inn i religiøse grupperingers virksomhet i Fredrikstad kommune, selv om det kan synes som at enkelte har oppfattet oss i den retning. Vi verken vil eller kan gjøre noe med tilskudd ulike trossamfunn får fra stat og kommune. Vi i Bymiljølista er for trosfrihet for alle. Forutsatt at de forholder seg til norsk lovgivning og ikke oppfordrer til vold eller hetser folkegrupper, legninger eller religioner, vil ulike religiøse samfunn kunne mene og tro akkurat det de ønsker.

Bymiljølista ønsker at Fredrikstad kommune, som er en stor kjøper av tjenester som møtelokaler for sine ansatte, tar hensyn til at vi har ansatte med ulike seksuelle legninger og identiteter, og med ulike livssyn, og sørger for at alle føler seg velkomne! Våre ansatte skal ikke behøve å måtte samles under religiøse symboler eller nasjonale flagg når de kurses og oppdateres i forbindelse med jobb.

I tillegg til dette så dreier også skepsisen vår seg om konkurransevridning. Dette fordi menigheter kan basere seg på frivillige, der en seriøs aktør ville måtte betale sine ansatte for å drifte tilbudet.

Bymiljølista er klar for å støtte eventuelle forslag til endret vedtak i saken, så lenge det blir et vedtak som ivaretar personer med ulike livssyn og seksuelle legninger.