Minneord: Sigurd Knudsen (90) er død – han var Fredrikstads markante turistsjef i 40 år

Tidligere turistsjef i Fredrikstad Sigurd Knudsen er død, 90 år gammel. – Det er en svært sentral person i byens nyere historie som nå har gått bort, heter det i dette minneordet.

Tidligere turistsjef i Fredrikstad Sigurd Knudsen er død, 90 år gammel. – Det er en svært sentral person i byens nyere historie som nå har gått bort, heter det i dette minneordet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sigurd Knudsen så tidlig potensialet av Gamlebyen som turistmål, og det er i stor grad hans fortjeneste at festningsbyen ved Glommas utløp ble etablert som et av Norges fremste turistmål, heter det i dette minneordet.

DEL

Minneord  

Det var med stort vemod vi mottok budskapet om Sigurd Knudsens bortgang i helgen. Samtidig er det med stor takknemlighet vi minnes ham for sitt lange og svært viktige virke, både for foreningen Gamle Fredrikstad, for Gamlebyen og for hele Fredrikstad. Det er en svært sentral person i byens nyere historie som nå har gått bort. Sigurd Knudsen var en som mer enn de fleste, gjennom godt over et halvt hundreår, fremmet Fredrikstad, og ikke minst Gamlebyens kulturhistoriske verdier, og sørget for at byens historie og den viktige vernetanken har blitt gjort den kjent for et stadig nytt publikum.

Sigurd Knudsen ble født i Gamlebyen i 1928, i Rosinggården. Barndommen og oppveksten ble derimot tilbrakt på Vestsiden. Etter noen år i Forsvaret, blant annet i Tysklandsbrigaden, ble det snart Fredrikstad som skulle bli hans virkested. I 1955 ble han leder av Reistrafikkforeningen for Fredrikstad og Omegn, og ble i kraft av det byens turistsjef. Denne rollen hadde han i hele førti år, og den brakte ham også inn i foreningen Gamle Fredrikstad. Her ble han foreningens forretningsfører. Gjennom over femti år hadde han denne funksjonen, og har vært helt sentral i å bygge opp og holde stødig hånd over Gamlebyens viktige verneforening, som ble etablert i 1949.

Stabiliteten og kunnskapens hans har vært uvurderlig i oppbyggingen av foreningen, og han viste også her sitt store engasjement for Gamlebyen. For sitt lange og svært viktige virke for Gamle Fredrikstad, ble han utnevnt til æresmedlem i 2015.

Formidlingen av Gamlebyens historie, og det å spre kunnskap og forståelse for byens særpreg og historiske verdier, er av Sigurd Knudsens store fortjenester. Han så tidlig potensialet av Gamlebyen som turistmål, og det er i stor grad hans fortjeneste at festningsbyen ved Glommas utløp i løpet av 1950- og 1960-tallet ble etablert som et av Norges fremste turistmål. Og gjennom foreningen bidro han også aktivt til vern av bydelen, som i dag er veletablert som et kulturhistorisk minnesmerke av internasjonal rang.

Som byens turistsjef arbeidet han målrettet med både å avholde store arrangementer, som involverte hele byen, og de mer dagligdagse gjøremål, for å bygge turistbyen Fredrikstad. Han fikk etablert og lært opp et guidekorps i Gamlebyen, sørget for moderne markedsføring og sto bak etableringen av turistkontoret ved Brohodet. I tillegg var han helt sentral i gjennomføringen av flere sagnomsuste arrangementer i Fredrikstads nyere historie, som Brostevnet i 1957 og byjubileene i 1967 og 1992. Han har også vært en sentral person, gjennom Reisetrafikkforeningen, i utgivelsen av flere guidebøker om Gamlebyen, og flere generasjoner turister som byborgere, har hatt glede av guideboken «Gamle Fredrikstad. Festningsbyen» og senere nyutgivelser.

Sigurd Knudsen var et aktivt medlem i foreningen Gamle Fredrikstad inntil det siste, og var ofte å se på foredrag og medlemsmøter også etter at han trådte ut av rollen som forretningsfører. Det er med stor takknemlighet vi minnes ham og hans store og viktige virke, både for Gamlebyen og foreningen.

Vi lyser fred over Sigurd Knudsens minne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken