Det hender litt for ofte at innbyggere tar kontakt med politikere for at vi kan bistå med å løse saker som egentlig aldri burde funnet veien til oss. Saker som med enkelhet kunne vært løst med god dialog og villighet til å strekke seg litt ekstra.

Men er det bare villigheten som står i veien? Når vi vet hvor mange ansatte i kommunen som gir det lille ekstra hver dag? Er det rett og slett måten man over tid har rigget hele den norske offentlige sektoren?

Frykten for ikke å være transparent nok gjør kanskje at man ikke kan bytte en lyspære uten å dokumentere det.

Frykten for å ikke kunne bevise at man har satt inn tiltak for en elev med ekstra behov, gjør at man må bruke dobbelt så mye tid på å dokumentere ethvert avvik fra skoledagen, fremfor å bruke tiden på barna.

Er det frykten for å gjøre feil som står så gjeldende at man både får administrativ og politisk beslutningsvegring?

Det legger kanskje ikke hodet ditt på blokka å ro deg unna med vage svar, vanskelig språk og lange og mangfoldige utredninger, men det er definitivt en demokratisk utfordring at man skal være så redd for å gjøre feil at man ikke våger å prøve.

Når Stjernen etterspør løsninger for å drift Stjernehallen, da må kommunens umiddelbare imøtegåelse være å si ja, dette skal vi løse.

Når en mor kommer til meg på kontoret mitt og gråter fordi hun ikke opplever at skoleetaten tar henne og barnet hennes på alvor, da må kommunens umiddelbare imøtegåelse være å si, ja, vi skal jobbe på lag med dere, slik dere trenger at vi jobber.

Det må bli enklere å fatte beslutninger på lavt nivå.

Det er nå vi skal innføre tillitsreform i Fredrikstad kommune. Vi har en rekke politiske bestillinger om dette, og nå venter vi på en politisk sak som gjør at vi kan iverksette. Vi må gi mer plass og tillit til de som står tjenesteytingen nærest; lærere, barnehageansatte, helsesykepleiere, vernepleiere, vaktmestere, renholdere, renovatører, saksbehandlere…. you name it – til at de skal få nødvendig tillit slik at beslutninger de tar ikke skal måtte overvåkes av et overbyråkratisk system, men være en del av et stort og felles maskineri til det beste for folk.

I Norge har man latt offentlig sektor bli for voldsom og for vanskelig å forholde seg til, og det er litt rart når offentlig sektor faktisk har én eneste hensikt; nemlig å være der for innbyggerne.

Vi ønsker en tillitsreform i Fredrikstad kommune velkommen! Det er et av de viktigste valgløftene SV hadde med seg inn i denne fireårsperioden, og det står vi ved.