INNSENDT: – Vi hadde et tak på 40 billetter, men det kom 45. Så det ble en suksess.

I forbindelse med «Fredrikstad 450 år» ble første foredrag i serien «Byen vår» avholdt på Elingaard Herregård onsdag kveld. Tema var adelen og herregårdenes betydning for Fredrikstad på 1500-tallet.

1500-tallet er en vanskelig periode og ikke alltid lett å forstå, men samtidig er perioden avgjørende for etableringen av Fredrikstad som by. Alle vet at det var svenske styrker som brant og ødela Sarpsborg i 1567, og at Frederik II da valgte å flytte byen til Glommas munning hvor Fredrikstad ligger i dag.

Overraskende forteller Trond Svandal at Borregaard Herregård sin nære beliggenhet til Sarpsborg førte til konflikter med byborgene og hindret at byen kunne utvikle seg. Ødeleggelsen av Sarpsborg i 1567 åpnet derfor en gyllen mulighet for å relokalisere byen til et sted med bedre havn- og eksportmuligheter, bedre tilgang til det gode sildefisket langs kysten og godt jordbruksområde rundt byen som kunne dekke byens matbehov, mener Trond Svandal.

For å si det enkelt: det var grønnere på den andre siden av gjerdet.

Trond Svandal tok oss med på en historisk og geografisk reise gjennom reformasjonen, handel, kriger og maktkamp i Norden. Alle i den fullsatte salen fulgte spent med og viser at historieinteressen er stor i byen. Mens man vandret ut fra Elingaard Herregård etterpå kunne man ikke la være å tenke på rikskansler Jens Bjelke og Christian IV også vandret her engang tidlig på 1600-tallet.

Onsdag kan historieinteresserte få mer historisk påfyll på Kongsten fort, da med seniorrådgiver ved Fredrikstad Museum Tor Ulsnæs som skal fortelle om fregatten Stenbocken.

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir via MIN KULTUR