Egil Hovland-akademiet ble startet våren 2017, og er så vidt oss bekjent det eneste av sitt slag i landet. Akademiet er resultatet av et godt samarbeid mellom Glemmen menighet og Kulturskolen i Fredrikstad, med støtte fra både Norsk kulturråd og Opplysningsvesenets fond.

Akademiet utgjør en av «linjene» i kulturskolens fordypningsprogram for elever som utviser spesiell interesse og motivasjon. Her får de undervisning i klassisk sang eller i orgel/piano, i tillegg til at de deltar i korene ved Glemmen kirke.

Kirkemusikken i fare

Bakgrunnen for opprettelsen av akademiet er en sterkt synkende rekruttering til barne- og ungdomskor tilknyttet Den norske kirke. Siden 2004 har deltakelsen sunket med hele 34 prosent, noe som er alvorlig for Den norske kirkes musikalske liv og for rekrutteringen til kirkemusikerutdanningen.

Nå får kirkemusikken i Fredrikstad et løft, samtidig får kulturskolen utvidet sitt tilbud. En annen fordel er at Glemmen menighet og kulturskolen kan samarbeide om konkrete prosjekter og konserter – noe som vil være til stor berikelse for kommunens kulturliv.

Problemfritt samarbeid

I andre kommuner som vi kjenner til, har et tilsvarende samarbeid vist seg vanskelig å få til. Her i Fredrikstad har imidlertid samarbeidet vært problemfritt og til glede for begge parter fra dag én.

Per i dag er elleve sangelever og sju orgelelever tilknyttet Egil Hovland-akademiet. Etter jul åpnes det opp for å ta inn flere elever, og Glemmen menighet og kulturskolen håper å motta mange søknader.

Felles konsert

14. desember inviterer Egil Hovland-akademiet og Kulturskolen i Fredrikstad til felles konsert i Glemmen kirke. Konserten markerer også tiårsjubileet til kulturskolens fordypningsprogram.