Det viser tall fra DNB.

– På landsbasis handlet gjennomsnittsnordmannen for en milliard kroner mindre på dagsturer i første halvår i 2022 sammenlignet med første halvår i 2019, forteller banksjef for bedriftsmarkedet i DNB, Even Jørgensen.

Fredrikstad-folket handler for mer når de er på dagstur i Sverige nå enn før koronapandemiens utbrudd, ifølge DNB.

I andre kvartal 2022 handlet gjennomsnittspersonen fra Fredrikstad for 1.600 kroner per dagstur. Det utgjør en økning på 8,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019.

Kampen om Østfold

Totalsummen per person for samme kvartal viser den samme prosentvise økningen. Gjennomsnittspersonen i Fredrikstad handlet for 4.233 kroner.

– Trenden viser at koronapandemien ikke har endret handlemønsteret blant oss i Fredrikstad. Vi er tilbake som før, kommenterer Jørgensen fra sitt kontor i Fredrikstad.

DNBs oversikt over andre kvartal i 2022 viser at bankkortene til folk i Sarpsborg og Moss også er varme.

Per dagstur handlet gjennomsnittssarpingen for 1.400 kroner. Totalsummen var 4.377 kroner. Det utgjør en økning på henholdsvis 7,7 og 9 prosent.

En gjennomsnittsmossing handlet i gjennomsnitt for 1.800 kroner per dagstur. Totalsummen var 3.810 kroner. Dette er også en utvikling i riktig retning sett med svenskebutikkenes briller. Økningen per dagstur er 11,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Totalsummen har økt med 7,8 prosent.

Skyhøye drivstoffpriser

Gjennomsnittsnordmannen tar derimot stadig sjeldnere turen over grensen, viser DNBs oversikt.

I første halvår i 2022 var det 28 prosent færre dagsturer sammenlignet med første halvår i 2019.

Nedgangen er litt mindre hos Fredrikstad-folket. Antall dagsturer er redusert med 20 prosent i første halvår i 2022, sammenlignet med samme tidsperiode i 2019.

– Drivstoffprisene spiller inn. De som bor nærmere grensen reiser oftere enn de som bor lenger unna, konstaterer Jørgensen.

Dette er noe av handlemønsteret

Er du åpen for noen tall til? Godt. For her kommer det flere.

DNBs oversikt viser at den yngre generasjonen ikke klarer å holde tritt med de eldre.

– Personer i aldersgruppen 60–79 år står for 30 prosent av dagsturene hittil i 2022. De handler for dobbelt så mye som de som er i alderen 18–24 år, forklarer Jørgensen.

Ikke overraskende er det på lørdag at de fleste drar til Sverige for å handle. Den eldre generasjonen utnytter hverdagen i langt større grad enn de øvrige generasjonene, ifølge Jørgensen.

Det er heller ingen hemmelighet at mat og drikke er de mest populære varene i Sverige blant nordmenn.

– 70 prosent av salget skjer i matbutikker og Systembolaget, forteller Jørgensen.

Hva med fremtiden?

Norsk mat blir stadig dyrere. Jørgensen tror svenskene har grunn til å se lyst på fremtiden.

– Jeg tror nedgangen vi begynner å se i drivstoffprisene vil påvirke bildet ytterligere positivt for svenskene. Det kan oppveies av rentekostnader, men rentenivået er fortsatt svært lavt.

– I Norge er det nesten gratis å låne penger. Den norske krona har styrket seg i det siste. Strømutgiftene ivaretas av støtteordninger. Trenden er at det er økende grensehandel, avslutter banksjef Jørgensen.