Miljøvernorganisasjon og naboer klager på fortau på Rolvsøy

Alt tyder på at kommunens planer om gang- og sykkelvei langs Råkollveien havner på bordet til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Både en miljøorganisasjonen og to naboer har klaget på planene.