Over 30.000 har nå underskrevet oppropet for å åpne Rygge fremfor en ny rullebane på Gardermoen.

MDG måtte selvfølgelig gulpe opp negative kommentarer til fordel for toget. Fly fra Rygge er et glimrende miljøtiltak. Følger ikke motstanderne med?

La meg oppsummere fakta og alt som taler for dette: Vi i Viken som det nå heter, et tett befolket område der mange har stort behov for hurtig transport til utlandet og til dels nordover, må med Gardermoen kjøre vel to timer nordover, normalt motsatt vei av dit vi skal. Mao. 300 kilometer bortkastet i tid og drivstoff. Ved normal / gjennomsnittlig CO2-belastning dreier det sag om minst 30 tonn CO2 for 100.000 passasjerer.

Med den vanlige innsjekkingsrutinen snakker vi om fire og en halv time fra vi drar hjemme fra til flyet går. Fra Rygge trenger de fleste kun to og en halv time. De som sover i klassen, bør nå ha fått med seg at det snart kommer elektriske kortdistansefly, fly med rekkevidde på vel 500 kilometer. Fra Rygge når man da Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Malmö og København innen én time.

Det bør nevnes at selv dagens Airbus 320 bruker mindre energi pr. passasjer km enn et EU hurtigtog som går 300km/t. Om litt er 85 prosent CO2-nøytral biofuel tilgjengelig, og da snakker vi om en glimrende kombinasjon av miljø og hurtig transport.

Vi er også nær hydrogen-løsninger som blir tilsvarende miljøvennlige. Produksjonen er imidlertid energikrevende. OK med vannkraft, men siden 80 prosent av energien globalt kommer fra hydrokarboner, er selv hydrogen ikke helt rent annet enn at det ikke slipper ut CO2 i 10.000 meters høyde. Noe som er meget ugunstig. Den nye generasjonen fly blir trolig mer miljøvennlig enn landtransport siden man ikke trenger ekstremt kostbare veier og skinnetraseer!

Jeg gratulerer Rygge-tilhengerne med initiativet som trolig er mer miljøvennlig enn de fleste kan forestille seg. Det er underlig at myndighetene er blinde for disse fakta!

3 x hipp hurra for «miljø-Rygge»!