Din stemme har aldri vært viktigere! Denne høsten kan være et av de viktigste valgene du deltar i. Jeg har ikke stemmerett, men det har forhåpentligvis du. Dagens regjering har besluttet å kutte 50-55 prosent av CO2-utslippene tilsvarende 1990-nivå innen 2030, i henhold til Parisavtalen. Hvis vi skal nå målene vi har satt oss i 2030, trenger vi en regjering som prioriterer klimasaken først, og kommer med tiltak nå!

Vi kan for eksempel ikke fortsette å lete etter mer olje. FNs generalsekretær António Guterres har sagt at kull, olje og gass ikke er en del av fremtiden. Her hjemme i Norge blir det stadig delt ut flere letelisenser, og lagt opp til at vi skal pumpe opp mer olje. Ved å pumpe opp mer olje begrenser vi mulighetene til å nå klimamålene. Lønnsomheten ved å investere i oljen vil også falle betraktelig. Verden er innstilt på å satse på fornybare energikilder. Å investere i mer oljeleting vil være dårlig for den norske økonomien på sikt. Det klokeste Norge kan gjøre er å lage en god plan for å utfase oljen, noe vi burde begynt med for lengst. Målet er jo at verden skal være klimanøytral innen 2050.

Sylvi Listhaug sa til Fredriksstad Blad at Norge ikke kan redde verden og at andre land i verden må kutte mer. Vi kan ikke skylde på alle andre hele tiden. Alle har et ansvar for å kutte utslipp, også Norge. Vi må gå frem som et godt eksempel, slik at vi motiverer andre land. Vi må bistå andre land, og hjelpe de som har minst med å kutte utslippene.

En milliard barn lever i fare som følge av klimaendringene, så dette truer også barns rettigheter. Vi trenger en regjering som hever stemmen enda høyere og sterkere når det gjelder internasjonale klimasaker.

Vi har en lang vei å gå også når det gjelder verning av natur og ta vare på naturmangfoldet i Norge. Det å redusere ulvebestanden, gjøre Repparfjorden om til et sjødeponi eller ødelegge myrer er steg i feil retning. Vi kan ikke bygge ut Norge ta oss til rette i naturen slik vi gjør i dag. Vi har et unikt dyre- og naturmangfold som vi er nødt til å ta vare på.

Like før valget kom FNs klimapanel med sin sjette rapport om klimaendringer. Rapporten er klar på at vi må behandle klimaendringene som en umiddelbar trussel. FNs generalsekretær António Guterres sier at dette er «kode rød» for menneskeheten. I løpet av sommeren har vi fått en smakebit av det som er i vente: flom, hetebølger, orkaner og ekstremvær vi ikke har sett maken til. Dette må den neste generasjonen leve med hvis vi ikke gjør noe nå. Du må reagere som om huset ditt brenner. Vi må reagere både som enkeltpersoner og samfunn.

Vi er inne i det avgjørende tiåret. Tiåret som dagens regjering har sagt at vi skal kutte over halvparten av de norske CO2-utslippene tilsvarende 1990-nivå. Vi trenger en regjering som må handle nå! Det er nå eller aldri!

Til dere som har stemmerett, din stemme kan være avgjørende. Stem for dine barn, fremtiden til dine barn og jordkloden den neste generasjonen skal vokse opp på!

Godt valg!