– Dette skal være et trygghetsskapende initiativ, forteller Lars Fosse, leder av forebyggende avsnitt ved Fredrikstad politistasjon.

– Målet er å være ute, være synlige og tilgjengelige. Vi vil prate med elevene der de er.

Ungdomsskoler og videregående

Denne høsten intensiverer Fredrikstad-politiet det forebyggende arbeidet sitt ved å reise mer ut på skolene i kommunen.

Det er både ungdomsskoler og videregående som kommer til å få besøk.

At politiet drar til skoler, er ikke noe nytt. Men nå skal det foregå i større skala og oftere enn før.

– Dette skjer jo i etterkant av den våren vi har hatt, sier Fosse med henvisning til økt uro i ungdomsmiljøene i Fredrikstad.

Fredriksstad Blad har omtalt dette temaet i flere artikler.

Rus, trusler, vold, grenseflytting og fryktkultur er problematikk som både skoler og politiet rapporterte om.

Være i forkant

– Det har alltid vært et behov for tilstedeværende politi blant ungdommer. Men det forebyggende arbeidet utvikler seg til stadighet, påpeker Lars Fosse.

– Og vi har sett at det har god effekt å være synlige på skolene. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre om at det skaper trygghet.

Alle skolene i kommunen har egne politikontakter. De avtaler nå sammen hvor ofte patruljer skal komme på besøk.

– Noen skoler ønsker oss mer enn andre, til ulike utfordringer som de har, sier Fosse.

– Vi har stor tro på det å være tidlig ute. Det handler om å være i forkant av konflikter, slik at vi kan trygge skoleområdene, bybildet og lokalsamfunnet vårt.

Snakke med ungdommene

Politiet drar på skolene i uniform og med politibiler. De skal parkere på lett synlige steder og gå rundt i skolegårder og kantiner.

– Kan dette oppleves som skremmende for noen?

– Ja, det kan det. Og det er jo utfordringen vår, at for stor tilstedeværelse kan virke farlig, svarer Lars Fosse.

– Så vi skal ut av bilen, snakke med ungdommene og forklare hvorfor vi er der. De skal ikke bli redde når politiet kommer.

Han trekker en parallell til samarbeidet med utelivsbransjen, der politiet er mer synlig inne på utestedene.

– Det tok tid før folk forsto at vi kom innom uten at det hadde skjedd noe, sier Fosse.

– Nå prøver vi å snu dette også på skolene; vi kommer ikke fordi det har skjedd noe, vi kommer for å gi trygghet.