Gå til sidens hovedinnhold

Mer til kommunene er mer penger gjennom det lokale demokratiet

Artikkelen er over 1 år gammel

– Om Rødts statsbudsjett hadde blitt vedtatt, ville Fredrikstad kommune ha hatt i underkant av 94 millioner mer til disposisjon i frie inntekter for 2020, skriver Hannah Berg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kampen mot Forskjells-Norge er ikke bare kampen mellom økende økonomiske forskjeller mellom folk, men også kampen mot sentralisering og økte forskjeller mellom by og land. Rødt er det partiet som løfter kommuneøkonomien mest i statsbudsjettet for 2020.

Norge er en rik stat med mange fattige kommuner, og kommuneøkonomien blir ikke bedre i årets statsbudsjett. Siv Jensens skryt av økte frie inntekter til kommunene koker bort i ingenting når man bryter dem ned: av 1,6 milliarder i frie midler utgjør effektiviseringskrav til kommunene 1,3 milliarder. Dette er penger kommunene selv er pålagt å skaffe til veie ved kutt i egne budsjetter. Den reelle satsingen på kommunene fra regjeringshold er 300 millioner, noe som fører til en negativ realvekst for mange kommuner i 2020.

Rødt ser at den stramme kommuneøkonomien setter lokaldemokratiet under press, gir de ansatte i kommunene en tyngre hverdag og svekker viktige tjenester for innbyggerne. Å gi kommuneøkonomien et solid løft er derfor vår aller største prioritering i vårt statsbudsjett, og den monner: Hele sju milliarder mer enn regjeringa tilgodesees kommunene gjennom frie inntekter og distriktstilskudd.

I tillegg øremerker Rødt økte overføringer til kommunene til BPA, økte sosialhjelpssatser og bostøtte, senket makspris i barnehagen, makspris på kulturskolen, skolebibliotek, gang- og sykkelstier og gratis barnehage for 5-åringer. Det totale løftet i kommunesektoren utgjør nesten 14 milliarder mer enn regjeringen.

Om Rødts statsbudsjett hadde blitt vedtatt, ville Fredrikstad kommune ha hatt i underkant av 94 millioner mer til disposisjon i frie inntekter for 2020. Det kunne betydd flere hender i omsorg, økt antall sykehjemsplasser, flere fritidsklubber, bedre klimatiltak og mindre etterslep på de kommunale byggene.

Det er kommunene selv som vet hva de lokale behovene er, og det er lokaldemokratiet som er nøkkelen til verdig velferd gjennom hele livet i hele landet. Den sittende regjeringens sultefôring av kommunene er i praksis sentralisering av demokratiet. Rødt vil i motsatt retning. Det er mye lokal selvbestemmelse i sju milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken